Reklama

ROBYG (ROB): ROBYG S.A. - Zamierzona zmiana statutu ROBYG S.A. oraz przystąpienie ROBYG S.A. do porozumienia zmieniającego porozumienie o wykonywaniu wspólnej kontroli nad ROBYG S.A. - raport 46

Raport bieżący nr 46/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Mając na uwadze wynikający z Rozporządzenia o Informacjach Bieżących i Okresowych, obowiązek przedstawienia zamierzonych zmian statutu emitenta, Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że Spółka w dniu 20 grudnia 2012 roku przystąpiła do zawartego w tym dniu porozumienia przez m.in. większościowych akcjonariuszy Spółki, tj. Nanette Real Estate Group N.V. ("Nanette") oraz LBPOL William S.á.r.l. ("LBPOL", a łącznie z Nanette "Akcjonariusze Większościowi") zmieniającego aneks nr 3 do umowy o wykonywaniu wspólnej kontroli (joint venture ) nad Spółką z dnia 26 października 2006 roku, o której Spółka informowała w prospekcie emisyjnym Spółki dotyczącym akcji serii F Spółki.

Reklama

Zarząd informuje, że zgodnie z powyższym porozumieniem zmieniającym Akcjonariusze Większościowi m.in. uzgodnili następujące zamierzone zmiany statutu Spółki:

1/ Zmiana § 12 ust. 3 statutu Spółki:

Było:

"Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Założycieli, którzy określają również liczbę jego członków."

Zamierzona zmiana:

"Członkowie Zarządu będą powoływali przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów oddanych."

2/ Zmiana § 15 ust. 2 statutu Spółki:

Było:

"Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób:

- do dwóch członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez LBREP,

- do dwóch członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez Nanette,

- pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w tym Niezależni Członkowie (jak zdefiniowane poniżej) będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej większością 3/4 wszystkich głosów w kapitale zakładowym Spółki bez względu na ilość głosów oddanych lub obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Wskazane powyżej uprawnienia osobiste będą wykonywane przez dostarczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Wskazane powyżej uprawnienie osobiste przysługujące LBREP, będzie przysługiwało tak długo, jak LBREP (razem z LBPOL-NET (LUX) S.a.r.l., prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą zgodnie z prawem luksemburskim, z siedzibą w Luksemburgu, Avenue Charles de Gaulle nr 2, Building C, 1st Floor, L-1653 Luksemburg ("LBPOL-NET"), lub z jakąkolwiek spółką zależną lub powiązaną) posiadać będzie akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% jej kapitału zakładowego. Wskazane powyżej uprawnienie osobiste przysługujące Nanette będzie przysługiwało tak długo, jak Nanette (razem z ROBYG B.V., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Rapenburgerstraat 204, 1001 MN, Amsterdam ("ROBYG B.V.") lub z jakąkolwiek spółką zależną lub powiązaną) posiadać będzie akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% jej kapitału zakładowego."

Zamierzona zmiana

"Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób:

- trzech członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez LBREP,

- 1 członek Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez Nanette,

- pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w tym Niezależni Członkowie (jak zdefiniowane poniżej) będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Wskazane powyżej uprawnienia osobiste będą wykonywane przez dostarczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Wskazane powyżej uprawnienie osobiste przysługujące LBREP, będzie przysługiwało tak długo, jak LBREP (razem z innym podmiotem stowarzyszonym lub z jakąkolwiek spółką zależną) posiadać będzie co najmniej 20% akcji Spółki. Wskazane powyżej uprawnienie osobiste przysługujące Nanette będzie przysługiwało tak długo, jak Nanette (razem z jakąkolwiek spółką zależną lub powiązaną) posiadać będzie akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% akcji Spółki."

3/ Usunięcie § 17 ust. 2 l) statutu Spółki, dotyczący wyboru członków Zarządu przez Radę Nadzorczą.

4/ Zmiana § 25 ust. 1 statutu Spółki:

Było:

"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 wszystkich głosów w kapitale zakładowym Spółki, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub pozostałe postanowienia statutu przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał oraz z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 Statutu."

Zamierzona zmiana:

"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub pozostałe postanowienia statutu przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał."

5/ Usunięcie § 25 ust. 2 statutu Spółki, przewidujący, że w przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, do ważności uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że wprowadzenie powyższych zmian uzależnione jest od ich uchwalania przez walne zgromadzenie Spółki, które Zarząd ogłosi niezwłocznie po otrzymaniu w tym przedmiocie wniosku od Akcjonariuszy Większościowych, a następnie ich i zarejestrowania przez właściwy sąd.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 par. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie o Informacjach Bieżących i Okresowych").
Artur Ceglarz - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Eyal Keltsh - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »