Reklama

ROBYG (ROB): ROBYG S.A. – Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie zabezpieczeń przez spółkę z grupy kapitałowej ROBYG S.A. na rzecz banku. - raport 103

Raport bieżący nr 103/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 15 października 2015 roku w celu dalszej realizacji projektu Słoneczna Morena spółka ROBYG Słoneczna Morena spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie ("ROBYG Słoneczna Morena”), pośrednio zależna od Spółki, zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank”) umowę kredytu rewolwingowego do kwoty 20.000.000,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 31 grudnia 2018 roku ("Umowa Kredytu Rewolwingowego”). Wartość powyższej umowy wraz z łączną wartością kredytów postawionych do dyspozycji ROBYG Słoneczna Morena przez powyższy Bank na podstawie umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku ("Umowa Kredytowa”), wyniosła 60.433.000 zł, spełniając tym samym kryterium znaczącej umowy z uwagi na przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki, przy czym kredyt w wysokości 11.427.000,00 zł składający się na tę wartość został całkowicie spłacony. Wszystkie wskazane powyżej kredyty oprocentowane są stawką WIBOR1M oraz marżą Banku.

Reklama

Jednocześnie w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy Kredytu Rewolwingowego oraz Umowy Kredytowej:

(i) w dniu 16 października 2015 roku do właściwego sądu zostały złożone dokumenty dotyczące ustanowienia: (a) zastawu rejestrowego ustanowionego przez Spółkę na rzecz Banku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Rewolwingowego oraz Umowy Kredytowej do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 54.330.421 zł na podstawie umowy zastawów z dnia 15 października 2015 roku na 200 udziałach posiadanych przez Spółkę w ROBYG Słoneczna Morena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("RSM”) o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości księgowej wynoszącej 10.000,00 zł, reprezentujących 100% kapitału zakładowego RSM i 200 głosów na zgromadzeniu wspólników RSM i w ogólnej liczbie głosów w RSM ("Udziały”), które stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki; (b) zastawu rejestrowego ustanowionego przez RSM na rzecz Banku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Rewolwingowego oraz Umowy Kredytowej do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 54.330.421 zł na podstawie umowy zastawów z dnia 15 października 2015 roku na prawach RSM jako komplementariusza w ROBYG Słoneczna Morena o wartości księgowej wynoszącej 50 zł; (c) zastawu rejestrowego ustanowionego przez ROBYG Jabłoniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("ROBYG Jabłoniowa”), będącą spółką zależną od Spółki, na rzecz Banku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Rewolwingowego oraz Umowy Kredytowej do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 54.330.421 zł na podstawie umowy zastawów z dnia 15 października 2015 roku na prawach ROBYG Jabłoniowa jako komandytariusza w ROBYG Słoneczna Morena o wartości księgowej wynoszącej 49.950 zł; (d) czterech zastawów rejestrowych ustanowionych przez ROBYG Słoneczna Morena na rzecz Banku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Rewolwingowego na podstawie umowy zastawów z dnia 15 października 2015 roku na wierzytelnościach ROBYG Słoneczna Morena wynikających z czterech rachunków bankowych - prowadzonych przez Bank dla ROBYG Słoneczna Morena, do najwyższej sumy zabezpieczenia 30.000.000,00 zł każdy, przy czym z uwagi na operacyjny charakter tych rachunków ich wartość jest zmienna; (e) zastawu rejestrowego ustanowionego przez ROBYG Słoneczna Morena na rzecz Banku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Rewolwingowego na podstawie umowy zastawów z dnia 15 października 2015 roku na wierzytelnościach ROBYG Słoneczna Morena wynikających z mieszkaniowego rachunku powierniczego prowadzonego przez Bank dla ROBYG Słoneczna Morena, do najwyższej sumy zabezpieczenia 30.000.000,00 zł, przy czym z uwagi na operacyjny charakter tego rachunku jego wartość jest zmienna;

(ii) Spółka, do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisie ww. zastawu rejestrowego na Udziałach, ustanowiła na podstawie ww. odpowiedniej umowy zastawów na Udziałach cztery zastawy finansowe w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy Kredytu Rewolwingowego oraz Umowy Kredytowej w związku z udzielonymi w oparciu o te umowy kredytami, każdy odpowiedni zastaw do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% odpowiedniego zabezpieczanego kredytu oraz łącznej sumy zabezpieczenia wynoszącej 54.330.421 zł;

(iii) ROBYG Słoneczna Morena ustanowiła na podstawie ww. odpowiedniej umowy zastawów na ww. czterech rachunkach bankowych cztery zastawy finansowe w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy Kredytu Rewolwingowego - każdy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.000.000,00 zł;

(iv) ROBYG Słoneczna Morena ustanowiła na podstawie ww. odpowiedniej umowy zastawów na ww. rachunku powierniczym zastaw finansowy w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy Kredytu Rewolwingowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.000.000,00 zł;

(v) ROBYG Słoneczna Morena w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy Kredytu Rewolwingowego w dniu 15 października 2015 roku złożyła oświadczenie o ustanowieniu na rzecz Banku umownej hipoteki do kwoty wynoszącej 30.000.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego przysługującego ROBYG Słoneczna Morena do nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku, obejmującej działki gruntu oznaczone numerami 722/1, 723/27 i 724, o obszarze 30.302 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/38616/9, a której wartość księgowa wynosi 76.252.572 zł.

Wymienione powyżej zastawy rejestrowe oraz hipoteka zostaną ustanowione z chwilą ich zarejestrowania przez właściwe sądy.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-16Artur Ceglarz Eyal KeltshWiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »