POLNORD (PND): Rozpoczęcie działań związanych z oferowaniem i subskrypcją akcji serii T - raport 49

Raport bieżący nr 49/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2019 z dnia 23 października 2019 r. zawierającego informacje o uchwałach podjętych przez XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) w dniu 23 października 2019 r., w tym o uchwale nr 15/2019 w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 listopada 2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu wykonania Uchwały Emisyjnej, poprzez emisję nie więcej niż 75.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 2,00 złote każda ("Akcje Serii T”). Wobec powyższego Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy Spółki, którzy:

Reklama

(i) zarejestrowali swoje uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 października 2019 r., lub

(ii) na dzień 7 października 2019 r. posiadali akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 1% (jeden procent) ogólnej liczby głosów w Spółce,

do bezpośredniego kontaktu z Noble Securities S.A. jako podmiotu z którym Spółka zawarła umowę o oferowanie Akcji Serii T ("Oferujący”), celem uzyskania informacji o sposobie i terminach wzięcia udziału w procesie budowania księgi popytu.

Według informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszy, którzy zarejestrowali swoje uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 października 2019 r. (z wyłączeniem akcjonariuszy będących instytucją finansową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r . kodeks spółek handlowych) oraz tych, którzy na dzień 7 października 2019 r. posiadali akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 1% (jeden procent) ogólnej liczby głosów w Spółce jest nie więcej niż 68.

Z Oferującym można skontaktować się pod numerem telefonu: 12 619 82 02 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pnd_t@noblesecurities.pl. Ze względu na zakładany harmonogram przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu Spółka zwraca się do ww. akcjonariuszy o niezwłoczny kontakt z Oferującym, jednak nie później niż w terminie do 19 listopada 2019 r. do godziny 14:00.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka posiada informacje dotyczące tożsamości akcjonariuszy będących instytucjami finansowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, którzy zarejestrowali swoje uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 października 2019 r. w związku z czym informacje dotyczące sposobu i terminów wzięcia udziału w procesie budowania księgi popytu zostaną udostępnione tym akcjonariuszom bez konieczności kontaktowania się przez nich z Oferującym w trybie wskazanym powyżej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-13Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-11-13Marcin Mosz Członek Zarządu
2019-11-13Jakub Kocjan Członek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »