Reklama

BOS (BOS): Rozpoczęcie Oferty i subskrypcja Akcji Serii V - raport 13

Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. zawierającego informacje o uchwałach podjętych w dniu 13 lutego 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ("Spółka”), w tym o uchwale nr 4/2018 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii V, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku ("Uchwała Emisyjna”), Zarząd Spółki informuje, iż w wykonaniu Uchwały Emisyjnej podjął decyzję o rozpoczęciu oferty i subskrypcji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda ("Akcje Serii V”, "Akcje Oferowane”) w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH”) ("Oferta”).

Reklama

Oferta zostanie skierowana, wyłącznie do inwestorów: (i) będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub (ii) z których każdy jest uprawniony do nabycia Akcji Oferowanych o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 euro, po średnim kursie walut Narodowego Banku Polskiego z dnia ustalenia ceny emisyjnej ("Uprawniony Inwestor” lub "Uprawnieni Inwestorzy”). Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia kryteria niezbędne do uznania go za Uprawnionego Inwestora oraz czy należy zaprosić takiego inwestora do udziału w procesie budowania księgi popytu, a po zakończeniu tego procesu, czy należy złożyć takiemu inwestorowi ofertę objęcia Akcji Oferowanych, zależy od wyłącznego uznania organów Banku.

Szczegółowe zasady oferowania Akcji Serii V ("Zasady Subskrypcji”) zawierające informacje na temat Oferty, zasad wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii V i z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii V, jak również wybrane informacje na temat Akcji Serii V oraz informacje na temat orientacyjnego harmonogramu Oferty, zostaną przekazane Uprawnionym Inwestorom.

Oferta, która zostanie rozpoczęta bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego, zostanie przeprowadzona w oparciu o proces budowania księgi popytu wśród Uprawnionych Inwestorów zaproszonych przez Zarząd, na zasadach określonych w Uchwale Emisyjnej, KSH, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie”) i innych właściwych przepisach oraz Zasadach Subskrypcji. Wszystkie Akcje Serii V zostaną zaoferowane po tej samej cenie emisyjnej ("Cena Emisyjna”), która zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu, na zasadach określonych w Uchwale Emisyjnej. Bank przekaże do wiadomości publicznej informację o wysokości Ceny Emisyjnej w raporcie bieżącym.

Na potrzeby Oferty nie jest wymagane udostępnienie do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Spółka będzie prowadziła akcję promocyjną Oferty lub Akcji Serii V w sposób przewidziany przez art. 53 Ustawy o Ofercie oraz inne właściwe przepisy prawa.

Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Oferowanych, które zostały objęte w ramach Oferty, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”). W związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Spółka będzie zobowiązana do udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Spółka zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich Akcji Serii V nabytych w Ofercie pod koniec II lub na początku III kwartału 2018 r.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna.

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-26Bogusław Białowąs Prezes Zarządu
2018-03-26Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes - pierwszy zastępca Prezesa Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »