Reklama

WIKANA (WIK): Rozpoczęcie Programu Emisji Obligacji spółki zależnej - Emisja obligacji serii A - raport 15

Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 19 lutego 2014 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, działająca jako Komplementariusz WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OMEGA Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka), działając na podstawie upoważnienia, objętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/II/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie emisji obligacji, która to uchwała została objęta protokołem rep. A nr 496/2014, podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji i ustalenia warunków emisji obligacji dwudziestotrzymiesięcznych odsetkowych Obligacji serii A na okaziciela (dalej: Uchwała), która to emisja rozpocznie Program Emisji Obligacji Spółki (dalej: Program) o łącznej wartości 15.000.000 PLN, zakładający jednokrotne lub wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę, w ramach Programu, w kilku seriach, oznaczanych kolejnymi literami alfabetu, obligacji na okaziciela, niezabezpieczonych lub zabezpieczonych, o wartości nominalnej nie mniejszej niż 1.000 PLN jedna obligacja, o terminie zapadalności od roku do trzech lat, określający, iż wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu nie może przekroczyć maksymalnej wartości Programu, tj. kwoty 15.000.000 PLN.

Reklama

Pozostałe warunki emisji kolejnych serii obligacji każdorazowo określać będzie Komplementariusz Spółki, tj. WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ramach pierwszego etapu Programu, zgodnie z treścią Uchwały, wyemitowana zostanie, w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (emisja niepubliczna), pierwsza seria obligacji, oznaczona jako seria A, zakładająca emisję nie więcej niż 4.000 dwudziestotrzymiesięcznych obligacji odsetkowych, zwykłych, nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 PLN jedna obligacja i cenie emisyjnej 1.000 PLN jedna obligacja, o numerach od 0001 do 4.000.

Celem emisji obligacji, emitowanych w pierwszym etapie Programu, jest pozyskanie środków na współfinansowanie realizacji:

• zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Spółkę w Lublinie przy ul. Kasztelańskiej 33, na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych 240/14, 70/6, 67/20, 69/9, 102/14, o łącznej powierzchni 3463 m kw., dla których Sąd Rejonowy Lublin - Zachód

w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00316886/0 oraz na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych 239/15, 240/16, o łącznej powierzchni około 300 m kw., dla których Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00321388/7, które to działki zostaną wydzielone z tej księgi i przyłączone do księgi nr LU1I/00316886/0 oraz na działce gruntu o numerze ewidencyjnych 53/14, o powierzchni 1310 m kw., która powstała z podziału działki nr 53/11, dla których Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00330081/1, która to działka zostanie wydzielona z tej księgi i przyłączona do księgi nr LU1I/00316886/0;

• zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Spółkę w Zamościu przy ul. Młyńskiej na działkach gruntu o numerze ewidencyjnym 114/11, 14/12, 14/13, 14/14 i 14/16, o łącznej powierzchni 6178 m kw., dla których Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00110282/0.

Wykup obligacji serii A zostanie przeprowadzony w dniu 20 stycznia 2016 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000 PLN za każdą obligację.

Oprocentowanie obligacji serii A wypłacane będzie półrocznie. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza zapisanych na rzecz Obligatariusza w Ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek, określonego w Warunkach Emisji Dwudziestotrzymiesięcznych Odsetkowych Obligacji Serii A na okaziciela, stanowiących załącznik do Uchwały.

Obligacje serii A zostaną wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone. Spółka zobowiązała się jednak do zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji obligacji serii A, poprzez ustanowienie m. in. następujących zabezpieczeń:

• hipoteki łącznej do kwoty 6.000.000 PLN, obciążającej:

- przysługujące Spółce prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 14/11, 14/12, 14/13, 14/14 i 14/16, o łącznej powierzchni 6178 m kw., dla których Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1Z/00110282/0, o wartości 1.000.800 PLN, według wyceny sporządzonej na dzień 29.10.2013 r.

- nieruchomość gruntową, stanowiącą własność WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 03 MIASTECZKO Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Lublinie, która zgodnie z umową przedwstępną zawartą w dniu 5 lutego 2014 r. w Kancelarii Notarialnej w Lublinie (rep. A nr 493/2014), zostanie nabyta przez Spółkę, na jaką składać się będą działki gruntu o numerach ewidencyjnych 240/14, 70/6, 67/20, 69/9, 102/14 o łącznej powierzchni 3463 m kw., dla których Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00316886/0 oraz działki gruntu o numerze ewidencyjnym 239/15, 240/16 o łącznej powierzchni 300 m kw., wchodzące obecnie w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00321388/7, które zostaną dołączone do księgi wieczystej, dla których Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00316886/0 oraz działka gruntu o numerze ewidencyjnym 53/14 o powierzchni 1310 m kw., powstała z podziału działki nr 53/11, wchodząca obecnie w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00330081/1, która zostanie dołączona do nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00316886/0, o wartości 1.969.000 PLN, według wyceny sporządzonej na dzień 29.10.2013 r.

• zastawu rejestrowego do kwoty 6.000.000 PLN na 50.000 akcji serii A Spółki.

Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania Spółki na dzień ostatniego zamkniętego kwartału, tj. na dzień 31 grudnia 2013 roku, wynosiły 466.503,90 PLN, w tym kwota pożyczek 1.289,04 PLN. Zobowiązania Spółki, do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji,

utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-20Sławomir HorbaczewskiPrezes Zarządu
2014-02-20Sylwester BogackiWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »