Reklama

08OCTAVA (08N): Rozpoczęcie Programu Nabywania Akcji Własnych - raport 5

Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. ("Fundusz"), zgodnie z art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych ("Rozporządzenie") informuje, że w oparciu o upoważnienie udzielone Zarządowi uchwałą nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 14 grudnia 2009 r. (dalej zwana jako "Uchwała") oraz uchwałę Zarządu Funduszu podjętą w dniu dzisiejszym Zarząd Funduszu przyjął Program nabycia akcji własnych OCTAVA NFI SA w celu ich umorzenia ( "Program Nabycia Akcji Własnych" lub "Program") oraz wyznaczył jako termin rozpoczęcia Programu Nabycia Akcji Własnych dzień 19 marca 2010 r.

I. Podstawa prawna

Program Nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia realizowany będzie w związku z uchwałą nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A., a także art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 12 Statutu Funduszu oraz przepisami Rozporządzenia.

II. Cel Programu Nabycia Akcji Własnych

Celem Programu Nabycia Akcji Własnych jest nabywanie przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w wyżej opisanej Uchwale Funduszu.

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. jest zainteresowany poszukiwaniem i angażowaniem się w korzystne inwestycje o charakterze nieruchomościowym, które dają gwarancje odpowiednio wysokiej stopy zwrotu zainwestowanych środków. Oczekiwana przez władze Funduszu stopa zwrotu nie jest łatwa do osiągnięcia w niestabilnej sytuacji makroekonomicznej i na nieprzewidywalnym rynku nieruchomościowym.

Z tego powodu, a także w świetle utrzymującej się na przestrzeni ostatnich kilku lat relatywnie niskiej giełdowej wycenie Funduszu, Zarząd pragnie uzyskać możliwość wyboru pomiędzy inwestycją w projekt nieruchomościowy a inwestycją we własne akcje.

Tak więc w sytuacji, w której Narodowy Fundusz Inwestycyjny "OCTAVA" S.A. uzna, że dostępne inwestycje w projekty nieruchomościowe są, z punktu widzenia zwrotu i bezpieczeństwa mniej opłacalne niż skup własnych akcji, Zarząd pragnie mieć możliwość dokonywania skupu akcji Octava NFI S.A. w celu ich umorzenia. Z uwagi na powyższe, w szczególności w przypadku ustalenia korzystnej inwestycji nieruchomościowej przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny "OCTAVA" S.A., która w porównaniu z realizacją Programu Nabycia Akcji Własnych przyniesie Funduszowi większe korzyści - zgodnie z §2 punktem 8 Uchwały, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, Zarząd będzie uprawniony do odstąpienia od realizacji Programu.

III. Szczegółowe informacje dotyczące Programu

1. Rozpoczęcie Programu Nabycia Akcji Własnych zaplanowane jest na dzień 19 marca 2010 r.

2. Zarząd nie ma obowiązku nabywania akcji własnych.

3. Zarząd uprawniony jest do nabycia łącznie nie więcej niż 100.000 milionów akcji Funduszu;

4. Cena minimalna za jedną akcję, za którą Fundusz będzie nabywać akcje własne wynosi 10 groszy zł (słownie: dziesięć groszy), zaś cena maksymalna za jedną akcję, za którą Zarząd upoważniony jest nabywać akcje własne nie może przekraczać wartości skonsolidowanych aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję oraz jednocześnie nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.;

5. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 35 000 000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych);

6. Programem Nabycia Akcji Własnych objęte są wszystkie akcje Funduszu notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.;

7. W przypadku ich zakupu, akcje Funduszu będą nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie;

8. Program Nabycia Akcji Własnych zostanie zakończony najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2011 r.

9. Zarząd, kierując się interesem Funduszu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej może:

a. zakończyć nabywanie akcji przed datą określoną w pkt 7 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;

b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części;

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych przed datą określoną w pkt 1 powyżej, Zarząd przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 185 poz. 1439);

10. Fundusz dziennie będzie mógł nabywać nie więcej niż 25% odpowiedniej średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia;

11. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Fundusz będzie mógł przekroczyć powyżej wskazany w pkt 9 prób 25%, nie wiecej jednak niż 50%, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze;

12. Od momentu gdy rozpocznie się nabywanie akcji własnych w transakcjach giełdowych Zarząd Funduszu będzie podawał do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

13. Zarząd, także w trakcie realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych Funduszu, może podjąć decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych w ramach tego Programu do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i obniżeniu kapitału zakładowego.

14. Po zakończeniu Programu Nabycia Akcji Własnych Funduszu, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Funduszu i obniżeniu kapitału zakładowego Funduszu.
Piotr Rymaszewski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »