Reklama

LENTEX (LTX): Rozpoczęcie Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 106/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu przez Spółkę z dniem 01 lipca 2013 roku Programu skupu akcji własnych, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Zarządowi na podstawie Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku (dalej "Uchwała ZWZ”).

Reklama

Program skupu akcji własnych będzie prowadzony na następujących warunkach określonych w Uchwale ZWZ:

1. Program skupu będzie obejmował w pełni pokryte akcje zwykłe na okaziciela Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Maksymalna liczba akcji własnych, które Spółka może nabyć w ramach obecnego Programu wynosi 12.602.620 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,41 zł każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki.

3. Minimalna cena zapłaty za jedną akcję własną wynosić będzie 0,41 zł, a cena maksymalna nie może przekroczyć 5,50 zł. W przypadku nabywania akcji własnych w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki minimalna cena zapłaty za jedną akcję własną wynosić będzie 7,50 zł, a cena maksymalna nie może przekroczyć 12,00 zł.

4. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na podstawie Uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku.

5. Spółce nie wolno nabywać akcji własnych po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, iż powyższe ograniczenie nie dotyczy nabywania akcji własnych w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

6. Akcje własne nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW.

7. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w ramach obecnego Programu obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia Uchwały ZWZ tj. do dnia 24 czerwca 2018 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych.

8. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych Zarząd przekaże do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

9. Wyklucza się nabywanie Akcji własnych w transakcjach pakietowych.

10. Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości obrotu Akcji własnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania programu odkupu Akcji własnych do publicznej wiadomości. Po odpowiednich, zgodnych z obowiązującym prawem, powiadomieniach Spółka będzie mogła nabywać do 50 % średniej dziennej wielkości obrotu.

11. Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne także w wyniku ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji własnych z zastrzeżeniem, że podmiotem nabywającym Akcje własne wskazanym w wezwaniu może być Spółka lub spółka zależna "Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat”).

Do nabywania akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale upoważniony może zostać także Gamrat, na podstawie odpowiedniej uchwały walnego zgromadzenia Gamrat, podjętej przy udziale Spółki jako większościowego akcjonariusza Gamrat.

Zarząd, kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 24 czerwca 2018 roku, a za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia akcji własnych w części lub w całości. W przypadku podjęcia powyższych decyzji Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-28Michał MrózCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »