MENNICA (MNC): Rozpoczęcie skupu programu akcji własnych. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362§1 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych opublikowaną Raportem Bieżącym nr 14/2015 z dnia 21 maja 2015 roku, Zarząd Mennica Polska S.A. informuje o zamiarze rozpoczęcia Programu Skupu Akcji Własnych na podstawie upoważnienia wynikającego z przedmiotowej uchwały i podaje do publicznej wiadomości szczegółowe warunki Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego uchwałą Zarządu Zarząd Mennica Polska S.A.nr VII/134/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku:

Reklama

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH MENNICA POLSKA S.A.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Program skupu akcji własnych ("Program Skupu Akcji Własnych”) Mennica Polska S.A. ("Spółka”) przyjęty został w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2015 roku nr VII/134/2015, w oparciu o upoważnienie wynikające z uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362§1 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych ("Uchwała ZWZA”).

2. Program dotyczy akcji Spółki ("Akcje Własne”) notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany”).

3. Podstawę prawną Programu Skupu Akcji Własnych stanowią art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. "w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku” wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.”

§ 2. Cel Programu Skupu Akcji Własnych

1. Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki uzasadniona jest aktualną sytuacją panującą na Rynku Regulowanym. W opinii Zarządu Spółki realizacja Programu Skupu Akcji Własnych przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej akcji Spółki, ponadto pozwoli na korzystne dla akcjonariuszy Spółki przeznaczenie środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, nie wypłaconych w ramach dywidendy z zysków wygenerowanych w latach poprzednich.

2. Po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem podjęcia umorzenia Akcji Własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych.

§ 3. Szczegółowe warunki Programu Skupu Akcji Własnych

1. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia Uchwały ZWZA Spółki do dnia 30 czerwca 2016 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Rozpoczęcie realizacji Programu Skupu Akcji Własnych zaplanowane jest na dzień 15 grudnia 2015 roku. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 30 czerwca 2016 roku.

2. Zarząd Spółki może:

a) zrezygnować z przeprowadzenia Programu Skupu Akcji Własnych,

b) zakończyć Program Skupu Akcji Własnych przed upływem zakreślonego terminu.

3. Spółka nabywać będzie Akcje Własne w pełni pokryte, na poniższych zasadach:

i) Łączna liczba Akcji Własnych nabywanych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych nie przekroczy 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) Akcji Własnych. Spółka nie posiada nabytych uprzednio Akcji Własnych, w związku z czym określona powyżej liczba Akcji Własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych stanowić będzie, nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki.

ii) Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, łącznie z kosztami nabycia, nie przekroczy kwoty 7 107 100,00 złotych (słownie: siedem milionów sto siedem tysięcy sto złotych).

iii) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym. Akcje Własne skupowane w ramach Programu Skupu Akcji Własnych mogą być również nabywane w transakcjach pakietowych.

iv)Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 14,20 złotych (słownie: czternaście złotych dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Własną.

v) Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Spółkę z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym.

vi) Z uwagi na niską płynność akcji Spółki, Spółka planuje nabywać Akcje Własne, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazania do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze, w ilości nie przekraczającej dziennie 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent) odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia.

vii) Informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem iż, Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości:

I) po upływie każdego dnia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych: ilość Akcji Własnych nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu Akcji Własnych oraz ich średniej ceny,

II) po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych: zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.

Podstawa prawna publikacji Programu Skupu Akcji Własnych : art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. "o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (Dz.U.05.184.1539 z późn. zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-14Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2015-12-14Małgorzata Lis-WąsowskaProkurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: 19+

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »