Reklama

PULAWY (ZAP): Rozszerzenie na wniosek akcjonariusza porządku obrad ZWZ Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołanego na 1 czerwca 2017 roku.

Raport bieżący nr 19/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2017 oraz 18/2017 z dnia 5 maja 2017 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” S.A. (dalej: "Spółka”) informuje, iż w dniu 11 maja 2017 roku na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust. 4 i 5 statutu Spółki, otrzymał od akcjonariusza Spółki, Grupy Azoty S.A., reprezentującego 95,98% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku.

Reklama

Grupa Azoty S.A. wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu: "Zmiany w statucie Spółki”.

Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad przedstawione przez Grupę Azoty S.A.:

" Wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w Statucie Spółki wynika z faktu, iż to Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie Statutu Spółki w szczególności do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2259) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2260).”

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.

6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.

11.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych

na kolejną kadencję, wyboru członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem § 35 ust. 1

i § 36 Statutu, oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

12.Zmiany w statucie Spółki.

13.Zamknięcie obrad.

W załączeniu, Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały przedstawioną przez akcjonariusza Grupę Azoty S.A., dotyczącą wprowadzonego nowego 12 punktu porządku obrad.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podaje w załączniku do niniejszego raportu proponowane w ramach punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-11 Jacek Janiszek Prezes Zarządu
2017-05-11 Krzysztof Homenda Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »