Reklama

NOVAVISGR (NVG): Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ zwołanego na 27 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść: Zarząd Rubicon Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w związku z żądaniem zgłoszonym na podstawie art. 401 §1 k.s.h przez Akcjonariusza – Impera Invest Sp. z o.o. w zakresie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku o punkt " obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia części straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki " oraz zmiany dotychczasowego punku porządku obrad 8) lit. e, który po uwzględnieniu żądania otrzymał brzmienie: "pokrycia straty za rok obrotowy 2018 i części strat z lat ubiegłych”, Spółka postanawia dokonać zmian porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, który po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza przedstawia się następująco:

Reklama

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;

7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;

8) podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;

e) pokrycia straty za rok obrotowy 2018 i części strat z lat ubiegłych;

f) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia części straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki;

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;

i) dalszego istnienia Spółki.

9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

W załączeniu zmienione ogłoszenie oraz projekty uchwał uwzględniające zmiany.

Zmieniony formularz jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Piotr Karmelita Grzegorz GolecPrezes Zarządu Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »