Reklama

APATOR (APT): Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA.

Raport bieżący nr 23/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 31 maja 2010 roku wpłynęło pismo od akcjonariusza posiadającego powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Apator SA - Pana Zbigniewa Jaworskiego, który powołując się na przepisy artykułu 84 pkt 1 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w zw. z art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 r., dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych z zakresem badania obejmującym ustalenie, w jaki sposób w latach 2005 - 2009 działalność Spółki zabezpieczana była przed ryzykiem zmian kursów walut obcych.

Zarząd Apator SA, działając zgodnie z przepisami prawa oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2010 roku o następujący punkt:

- podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych z zakresem badania obejmującym ustalenie, w jaki sposób w latach 2005 - 2009 działalność Spółki zabezpieczana była przed ryzykiem zmian kursów walut obcych.

W związku z powyższym Zarząd Apator SA przedstawia rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Apator SA za okres od

1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Apator SA za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2009

8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do

31 grudnia 2009 roku

10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku

11. Utworzenie funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy

12. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2009

13. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej

14. Wybór Członków Rady Nadzorczej

15. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

16. Zmiana § 7 Statutu Apator SA

17. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

18. Zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego

z dnia 9 czerwca 2009 roku

19. Podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych z zakresem badania obejmującym ustalenie, w jaki sposób w latach 2005 - 2009 działalność Spółki zabezpieczana była przed ryzykiem zmian kursów walut obcych

21. Sprawy różne

22. Zamknięcie obrad

W załączeniu Zarząd Apator SA przesyła:

- wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Apator SA zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych,

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA na dzień 21 czerwca 2010 r. wraz z jego rozszerzonym porządkiem,

- projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 21 czerwca 2010 r. obejmujące również projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza (projekt uchwały nr 25/2010),

- opinię Zarządu Apator SA dotyczącą zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały.

Podstawa prawna: § 38 ustęp 1 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.131.1080); artykuł 84 pkt 1 i pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005.184.1539).

Załączniki:

Plik;Opis

Wniosek akcjonariusza na WZA Apator SA o rozszerzenie obrad .pdf;Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie obrad na ZWZA apator SA

Ogłoszenie WZA Apator SA na 21.06.2010 r. z rozszerzonym porządkiem obrad.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Apator SA z rozszerzonym porządkiem

Projekty uchwał na ZWZ Apator SA na 21.06.2010 r-rozszerzone.pdf;Projekty uchwał na ZWZA Apator SA - rozszerzenie

Opinia Zarządu Apator SA dot. zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały.pdf;Opinia Zarządu Apator SA dot. zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały


Janusz Niedźwiecki - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Apator SA | Raport bieżący | rozszerzenie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »