HYPERION (HYP): Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 r. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2011 roku otrzymał od MNI S.A. z siedzibą w Warszawie wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 r. o następujące punkty:

1.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i z upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia.

Reklama

2.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.

Jednocześnie, Zarząd Spółki wskazuje, iż przedmiotowy wniosek złożony został w trybie art. 401 par. 1 k.s.h., a MNI S.A. posiada 4.059.294 akcji Spółki, co stanowi łącznie 32,98 % jej kapitału zakładowego.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki dokonuje niniejszym zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 r., o zwołaniu którego zawiadamiał w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 01 czerwca 2011 r., a to w następujący sposób:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,

b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.,

c. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,

d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,

e.sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.,

f. opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,

g. wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku,

h. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g),

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g),

b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 roku,

c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku.

d. nabycia akcji własnych na podstawie i z upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia.

e. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 r. obejmujące również projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki:

Plik;Opis
Robert Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: MNI SA | ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | Hyperion SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »