Reklama

MANGATA (MGT): Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. na wniosek akcjonariusza - raport 7

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 r. otrzymał wniosek akcjonariusza Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Akcjonariusz”), złożony na podstawie przepisu art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 r., następujących spraw:

Reklama

- podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

- podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A.

- podjęcie uchwały w sprawie refinansowana nabycia akcji Mangata Holding S.A.

jako nowych punktów kolejno 19, 20 i 21 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mangata Holding S.A.

Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie wprowadzenia dodatkowych punktów do porządku obrad:

Uzasadniając wniosek o rozszerzenie porządku obrad w zakresie punktu 19, Capital MBO sp. z o.o. (jako większościowy akcjonariusz Mangata Holding S.A.) wskazał, że rozważa zmianę jednego ze swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, w związku z czym niezbędne jest umieszczenie stosownego punktu w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia wraz z przedłożeniem projektów uchwał.

Uzasadniając wniosek o rozszerzenie porządku obrad w zakresie punktów 20 i 21, Capital MBO sp. z o.o. (jako większościowy akcjonariusz Mangata Holding S.A.) wskazał, że podjęcie uchwał objętych żądaniem pozostaje celowe w związku z rekomendacją Zarządu Mangata Holding S.A. z dnia 13 maja 2020 roku dotyczącą niewypłacania dywidendy za rok 2019. Długoterminowa strategia inwestycyjna Capital MBO sp. z o.o. względem Mangata Holding S.A. zakłada coroczną wypłatę zysków wypracowanych przez Mangata Holding S.A. na rzecz akcjonariuszy, która to strategia – począwszy od 2017 r. – jest realizowana. Niemniej, ryzyka jakie niesie ze sobą kryzys epidemiczny związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i spodziewany w związku z tym kryzys gospodarczy nakazują ograniczenie wypłat środków pieniężnych na rzecz akcjonariuszy i zabezpieczenie płynności finansowej Mangata Holding S.A. oraz jej spółek zależnych. Capital MBO sp. z o.o. podziela ocenę Zarządu Mangata Holding S.A. w tej mierze.

Jednocześnie Capital MBO Sp. z o.o. wskazał, że posiada kredyt udzielony na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A. nabytych w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2017 r., a zakładane źródło pochodzenia środków na obsługę tego kredytu to dywidenda z Mangata Holding S.A. Akcjonariusz wskazał, że wobec opublikowanej przez Mangata Holding S.A. rekomendacji Zarządu dotyczącej zatrzymania zysków za 2019 r. w Spółce, złożenie przez niego rzeczonego wniosku jest niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia obsługi powyższego zobowiązania kredytowego. Refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A. w formie pożyczki będzie skutkowało niższym wypływem środków z Mangata Holding S.A. niż w przypadku zapewnienia tej samej kwoty dla Capital MBO sp. z o.o. poprzez wypłatę dywidendy. Ponadto co istotne, wypływ środków w ramach financial assistance będzie miał charakter zwrotny.

W związku z otrzymanym wnioskiem Akcjonariusza, Zarząd MANGATA HOLDING S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 r. poprzez dodanie, po dotychczasowym punkcie 18 porządku obrad, wskazanych powyżej punktów 19, 20 i 21 o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza. W związku z powyższym, dotychczasowy punkt 19 otrzymuje oznaczenie 22.

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2019.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2019.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

19.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

20.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A.

21.Podjęcie uchwały w sprawie refinansowana nabycia akcji Mangata Holding S.A.

22.Zamknięcie obrad.

Wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz złożył projekty następujących uchwał:

- projekt uchwały w sprawie zmiany (odwołanie) w składzie Rady Nadzorczej

- projekt uchwały w sprawie zmiany (powołanie) w składzie Rady Nadzorczej

- projekt uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A.

- projekt uchwały w sprawie refinansowana nabycia akcji Mangata Holding S.A.

W załączeniu Emitent przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzupełnioną o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-01Katarzyna Kopytowska Pełnomocnik

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »