IZOSTAL (IZS): Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 lutego 2018 r., za porozumieniem stron nastąpiło rozwiązanie Umowy z dnia 23 marca 2016 roku zawartej w związku z wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o którym firma informowała w raporcie bieżącym nr 11/2016 z dnia 17 marca 2016 roku, pomiędzy Spółką a Kancelarią Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w zakresie dokonania przez w/w podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych:

Reklama

1. przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2018 roku, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

2. badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2018 roku, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Decyzja o rozwiązaniu zawartej na okres trzech lat Umowy obejmującej badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki za lata 2016 - 2018 w częściach wymienionych w pkt 1 i 2 podyktowana jest wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa) wprowadzającej rozwiązania przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego.

Zgodnie z art. 134 ust 1 Ustawy występuje przekroczenie maksymalnego czasu nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską, w przypadku przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku. Z powyższych przyczyn przeprowadzenie badań ustawowych za rok 2018 przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. nie jest możliwe, co stanowiło uzasadnioną podstawę rozwiązania w/w Umowy za porozumieniem stron w zakresie w jakim wykraczają one poza badania sprawozdań za rok 2017.

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na rozwiązanie w/w Umowy.

W okresie obowiązywania Umowy, nie było przypadków rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu dotyczących przedmiotu badania, przeglądu lub innych usług, pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.

W okresie obowiązywania Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych Spółki.

Zarząd Izostal S.A. dołącza do raportu sporządzone na wniosek Spółki i adresowane do Komisji pismo biegłego rewidenta, w którym potwierdza on informacje podane w niniejszym raporcie.

Szczegółowa podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim RMF.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-12 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2018-02-12Marek MathejaProkurent

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »