Reklama

KCI (KCI): Rozwiązanie znaczącej umowy objęcia akcji nowej emisji, nabycie aktywów o znacznej wartości. - raport 115

Raport bieżący nr 115/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KCI S.A. informuje, że w związku z cofnięciem przez Gremi Media S.A. wniosku o wpis zmiany danych w KRS dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Gremi Media S.A., o czym spółka ta informowała w jej raporcie bieżącym nr 32/2015, podjęciem przez Spółkę decyzji w sprawie wycofania się z ostatniej inwestycji w Gremi Media S.A. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 109/2015 oraz podjętą w dniu 22 października 2015 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. uchwałą w sprawie uchylenia uchwał nr 30 i nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 6 lipca 2015 r., o czym Gremi Media S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 39/2015, na podstawie której uchylono m.in. uchwałę nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki, a w konsekwencji niedojściem do skutku emisji akcji serii H i I w Gremi Media S.A. (przyczyna rozwiązania umowy objęcia akcji) w dniu 22 października 2015 r. zostało podpisane pomiędzy KCI S.A. a Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienie o rozwiązaniu umowy objęcia akcji z dnia 6 lipca 2015 r., na mocy którego:

Reklama

a) rozwiązano z dniem zawarcia porozumienia tj. z dniem 22 października 2015 r. umowę objęcia akcji z dnia 6 lipca 2015 r. zawartą pomiędzy Gremi Media S.A. a KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, na mocy której KCI S.A. oświadczyła, że przyjmuje ofertę objęcia akcji z dnia 6 lipca 2015 roku a tym samym, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych obejmuje zaoferowane 75.403.143 akcji zwykłych na okaziciela serii I Gremi Media S.A., o wartości nominalnej 2,20 zł każda, za łączną cenę emisyjną wynoszącą łącznie 165.886.914,60 zł i w celu pokrycia ich wkładem niepieniężnym przenosi na Gremi Media S.A. własność 4.498 udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa ta w momencie jej zawierania stanowiła umowę znaczącą. Umowa objęcia akcji została rozwiązana za porozumieniem Stron.

b) Gremi Media S.A. przeniosła z dniem zawarcia porozumienia zwrotnie na rzecz KCI S.A. własność 4.498 udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na co KCI S.A. wyraziła zgodę. Nabyte przez Spółkę udziały Presspublica sp. z o.o. są aktywami znaczącymi tj. stanowiącymi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 1.000,00 zł za każdy udział tj. łącznie 4.498.000,00 zł, i stanowią 39,84 % w kapitale zakładowym Presspublica sp. z o.o. Udziały są uprzywilejowane co do głosów dwukrotnie i uprawniają do wykonywania 56,98 % głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o.

Z powodów stanowiących podstawę do zawarcia w/w porozumienia, KCI wycofała się z realizacji przygotowanego projektu budowy wokół Gremi Media S.A. silnej grupy medialnej. Rozwiązanie umowy objęcia akcji i zwrot wniesionych aportem udziałów Presspublica sp. z o.o. skutkuje odzyskaniem przez Emitenta statusu podmiotu dominującego w Presspublica sp. z o.o. Jednocześnie Spółka informuje, iż podtrzymuje zamierzenia i plany w stosunku do Presspublica sp. z o.o. wskazane przez Gremi Media S.A. w jej raporcie bieżącym nr 34/2015, tj. dot. przekształcenia Presspublica ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz przeprowadzenia procesu zmierzającego do dopuszczenia akcji tak powstałej spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W opinii Zarządu spółki skutki finansowe wynikające z rozwiązania umowy zarówno dla Emitenta jak i jednostek powiązanych będą rozpoznawane w następnych kwartałach.

Nabyte przez Spółkę udziały Presspublica sp. z o.o. są aktywami znaczącymi tj. stanowiącymi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nabyte aktywa przed ich zbyciem miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej i tak też będą traktowane po ich zwrotnym przeniesieniu na Spółkę. Nabycie aktywów nastąpiło w związku z niedojściem do skutku emisji akcji serii H i I w Gremi Media S.A. tytułem zwrotu aportu wniesionego przez Spółkę celem pokrycia nowoemitowanych przez Gremi Media S.A. akcji serii H oraz I, a w konsekwencji nie ma konieczności finansowania ich nabycia.

Udziały Presspublica sp. z o.o. przeniesione przez Gremi Media S.A. zwrotnie na Spółkę są jedynymi udziałami w kapitale zakładowym Presspublica sp. z o.o. posiadanymi obecnie przez Spółkę.

Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosić będzie 165.886.858,87 zł.

KCI S.A. jest podmiotem dominującym wobec Gremi Media S.A.

Podmiotem dominującym wobec KCI S.A. i Gremi Media S.A. jest Pan Grzegorz Hajdarowicz, który jest Prezesem Zarządu KCI S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej KCI S.A. : Pani Dorota Hajdarowicz, Pani Ewa Machnik-Ochała, Pan Andrzej Zdebski, Pan Bogusław Kośmider, Pan Kazimierz Hajdarowicz są również Członkami Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-23Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2015-10-23Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »