Reklama

NOVAVISGR (NVG): Rubicon Partners SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Grupa Kapitałowa Rubicon Partners
Razem przychody z działalności operacyjnej 4 108 4 904 965 1 123
Razem koszty działalności operacyjnej (3 826) (5 118) (899) (1 171)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 282 (214) 66 (49)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 819 529 192 121
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 861 195 202 45
Zysk (strata) netto 861 195 202 45
Inne całkowite dochody - (474) - (108)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 160 735 38 168
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 240 (14) 761 (3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 329) 233 (782) 53
Przepływy pieniężne netto, razem 71 954 17 218
wg stanu na dzień: 30.09.2017 oraz 31.12.2016
Aktywa trwałe, razem 20 222 22 788 4 693 5 151
Aktywa obrotowe, razem 10 716 7 708 2 487 1 742
Zobowiązania długoterminowe 3 077 3 040 714 687
Zobowiązania krótkoterminowe 13 653 14 109 3 168 3 189
Kapitał własny (aktywa netto) 14 208 13 347 3 297 3 017
Wyemitowany kapitał akcyjny 22 923 22 923 5 320 5 182
Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.09.2017 oraz 31.12.2016 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 3,72 3,49 0,86 0,79
Średnia ważona liczba akcji 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na okację za okres 01.01. - 30.09.2016 r. 0,23 0,05 0,05 0,01
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 30.09.2016 r. 0,23 0,05 0,05 0,01
Rubicon Partners
Razem przychody z działalności operacyjnej 3 557 667 836 153
Razem koszty działalności operacyjnej (1 252) (2 086) (294) (477)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 305 (1 419) 542 (325)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 112 (1 235) 496 (283)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 155 (1 403) 506 (321)
Zysk (strata) netto 2 155 (1 403) 506 (321)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 855 1 044 201 239
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 947) (1 032) (927) (236)
Przepływy pieniężne netto razem 159 8 37 2
wg stanu na dzień: 30.09.2017 oraz 31.12.2016
Aktywa trwałe 20 219 20 212 4 692 4 569
Aktywa obrotowe 2 695 5 713 625 1 291
Zobowiązania długoterminowe 52 1 221 12 276
Zobowiązania krótkoterminowe 8 986 12 983 2 085 2 935
Kapitał własny (aktywa netto) 13 876 11 721 3 220 2 649
Wyemitowany kapitał akcyjny 22 923 22 923 5 320 5 182
Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.06.2017 oraz 31.12.2016 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 3,63 3,07 0,84 0,69
Średnia ważona liczba akcji w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,56 (0,37) 0,13 (0,08)
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,56 (0,37) 0,13 (0,08)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »