NOVAVISGR (NVG): Rubicon Partners SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Grupa Kapitałowa Rubicon Partners
Razem przychody z działalności operacyjnej 1 415 1 438 328 338
Razem koszty działalności operacyjnej (3 894) (7 387) (904) (1 737)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 479) (5 949) (575) (1 399)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 108) (10 139) (721) (2 384)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (3 206) (9 917) (744) (2 331)
Zysk/Strata netto dla jednostki dominującej (1 839) (9 917) (427) (2 331)
Inne całkowite dochody - (2 305) - (542)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (458) (1 231) (106) (289)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17) (10) (4) (2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 340 704 79 166
Przepływy pieniężne netto, razem (135) (537) (31) (126)
wg stanu na 30.09.2019 oraz 31.12.2018
Aktywa trwałe, razem 10 396 6 737 2 377 1 567
Aktywa obrotowe, razem 4 662 6 738 1 066 1 567
Zobowiązania długoterminowe 3 491 1 386 798 322
Zobowiązania krótkoterminowe 10 637 11 529 2 432 2 681
Kapitał własny (aktywa netto) 930 560 213 130
Wyemitowany kapitał akcyjny 382 22 923 87 5 331
Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.09.2019 oraz 31.12.2018 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,24 0,15 0,06 0,03
Średnia ważona liczba akcji 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r. (0,48) (3,23) (0,11) (0,76)
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r. (0,48) (3,23) (0,11) (0,76)
Rubicon Partners
Razem przychody z działalności operacyjnej 211 578 49 136
Razem koszty działalności operacyjnej (1 778) (744) (413) (175)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 567) (166) (364) (39)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 373) (5 079) (319) (1 194)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 524) (5 034) (354) (1 183)
Zysk (strata) netto (1 524) (5 034) (354) (1 183)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 773 527 412 124
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 774) (483) (412) (114)
Przepływy pieniężne netto razem (1) 44 0 10
wg stanu na 30.09.2019 oraz 31.12.2018
Aktywa trwałe 4 686 7 240 1 071 1 684
Aktywa obrotowe 749 4 150 171 965
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 3 382 7 813 773 1 817
Kapitał własny (aktywa netto) 2 053 3 577 469 832
Wyemitowany kapitał akcyjny 382 22 923 87 5 331
Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.09.2019 oraz 31.12.2018 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,54 0,94 0,12 0,22
Średnia ważona liczba akcji w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,40) 0,53 (0,09) 0,12
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,40) 0,53 (0,09) 0,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »