SCPFL (SCP): SCOPE FLUIDICS SA (6/2023) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok - raport 6/2023

Raport bieżący 6/2023

Zarząd Scope Fluidics S.A. ("Spółka") informuje, że w dziś podjął decyzję o wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") z wnioskiem o podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie podziału zysku wygenerowanego przez Scope Fluidics S.A. w roku obrotowym 2022 w kwocie 296 388 705,39 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięć złotych i 39/100) w następujący sposób:

1. kwotę 19 512 551,74 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,

2. kwotę 23 711 096,43 zł przeznaczyć zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,

Reklama

3. kwotę 233 257 830,10 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w kwocie 85,57 zł na jedną akcję, na następujących zasadach:

a. dzień 27 marca 2023 roku ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy),

b. termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 marca 2023 roku (termin wypłaty dywidendy),

c.dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, tj. 2 725 930 akcji.

4. pozostałą część zysku w kwocie 19 907 227,12 zł pozostawia się niepodzieloną. Uchwałą Walnego Zgromadzenia kwota ta może zostać przeznaczona na utworzenie kapitału (funduszu) zapasowego lub rezerwowego.

W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 KSH, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wniosek ten również w dniu dzisiejszym został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto Spółki za 2022 rok.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Spółki, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy wynosi nie mniej niż 50% przychodu ze sprzedaży udziałów spółki zależnej Curiosity Diagnostics sp. z o.o., która w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień i za okres zakończony 31.12.2022 r. została ujęta w kwocie 466 434 196,61. zł tj. 100 mln USD skorygowane in plus o rozliczenie z tytułu kapitału obrotowego netto.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 20 lutego 2023 r. sprawozdaniem finansowym Scope Fluidics, na dzień 31 grudnia 2022 r. środki pieniężne będące w posiadaniu Grupy wynosiły 331,6 mln PLN. Różnica w stosunku do otrzymanej kwoty z Transakcji sprzedaży udziałów wynika głównie z zapłaty przez Spółkę zaliczki z tytułu podatku dochodowego w kwocie ok. 72 mln PLN, spłaty zadłużenia wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie ok. 43 mln PLN, a także wypłaconych zobowiązań z tytułu akcji fantomowych, przyznanych pracownikom bezpośrednio zaangażowanym w sprzedany projekt PCR|ONE tj. ok. 20 mln PLN.

Po wypłacie dywidendy we wnioskowanej przez Zarząd wysokości, Spółka będzie dysponowała ok. 95 mln zł gotówki. Wnioskowana przez Zarząd do podziału między akcjonariuszy kwota 233 257 830,10 zł stanowi ok. 79 % zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

Zgodnie z art. 348 KSH, wyżej wskazana kwota do podziału między akcjonariuszy nie przekracza zysku netto Spółki wypracowanego za rok 2022 w wysokości 296 388 705,39 zł, pomniejszonego o straty z lat ubiegłych w wysokości 19 512 551,74 zł oraz obowiązkowy odpis na kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 KSH w wysokości 23 711 096,43 zł.

Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »