Reklama

SELVITA (SLV): SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2021 - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED CASH FLOW ACCOUNTS
Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales219 753101 37548 20722 822
Przychody z dotacji / Revenues from subsidies2 9633 375650760
Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues76137516784
Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities223 477105 12549 02423 666
Koszty operacyjne / Operating expenses-203 301-89 353-44 598-20 115
Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego) / Operating expenses (excl. incentive scheme)-183 304-89 353-40 212-20 115
Amortyzacja / Depreciation-17 765-9 481-3 897-2 134
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT)20 17615 7724 4263 551
Zysk z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego) /Profit on operating activities / EBIT (excl. incentive scheme)40 17315 7728 8133 551
Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax14 57414 9233 1973 359
Zysk (strata) netto / Net profit/loss8 84414 5011 9403 264
Zysk netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit (excl. incentive scheme)28 84114 5016 3273 264
EBITDA37 94125 2538 3235 685
EBITDA (bez programu motywacyjnego) / EBITDA (excl. incentive scheme)57 93825 25312 7105 685
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities50 52016 21911 0833 651
Przepływy pieniężne netto z działanośc i inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities-146 354-14 238-32 106-3 205
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities76 38381 75816 75618 405
Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows-19 45183 739-4 26718 851
Liczba akcj i (w szt.) / Number of shares (weighted average)18 355 47416 806 58518 355 47416 806 585
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR)0,370,790,080,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR)0,370,790,080,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR)9,758,492,101,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR)9,758,492,101,87
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR)----
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU / CONSOLIDATED BALANCE SHEET ITEMS
Aktywa razem / Total assets411 580214 12288 83947 301
Należności krótkoterminowe / Short-term receivables64 27135 43013 8737 827
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and other monetary assets73 79597 40715 92821 518
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities225 21566 76348 61214 748
Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities142 33031 43330 7226 944
Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities82 88535 33117 8917 805
Kapitał własny / Total equity186 365147 35940 22632 553
Kapitał zakładowy / Share capital14 68414 6843 1703 244
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS
Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales75 21158 37516 49913 141
Przychody z dotacji / Revenues from subsidies901580198131
Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues3041566735
Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities76 41659 11116 76313 307
Koszty operacyjne / Operating expenses-72 231-60 551-15 845-13 631
Amortyzacja / Depreciation-2 991-2 573-656-579
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT )4 185-1 440918-324
Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax5 3543 7531 175845
Zysk (strata) netto / Net profit/loss6 0143 9081 319880
EBITDA7 1761 1331 574255
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities955-11 578209-2 606
Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities-6 185-12 218-1 357-2 751
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities-46 44887 789-10 18919 763
Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows-51 67863 993-11 33714 406
Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average)18 355 47416 806 58518 355 47416 806 585
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR)0,330,230,070,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR)0,330,230,070,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR)6,536,341,411,47
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR)6,536,341,411,47
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR)----
POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS
Aktywa razem / Total assets271 093130 00758 51528 719
Należności krótkoterminowe / Short-term receivables26 43430 0735 7066 643
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and other monetary assets20 87267 4584 50514 902
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities151 15523 26232 6265 139
Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities89 8523 03419 394670
Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities53 55915 03011 5613 320
Kapitał własny / Total equity119 938106 74425 88823 580
Kapitał zakładowy / Share capital14 68414 6843 1703 244
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »