Reklama

SERINUS (SEN): SERINUS ENERGY INC. Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszone o koszty należności koncesyjnych250 936189 53459 41745 185
Koszty ogólnego zarządu(30 894)(25 746)(7 315)(6 138)
Płatności w formie akcji własnych(2 663)(5 319)(630)(1 268)
Koszty odsetkowe i przyrost wartości(11 012)(14 612)(2 608)(3 484)
Zysk netto61 647(260 909)14 597(62 201)
Zysk / (Strata) netto na jedną akcję (USD/EUR/PLN) - podstawowy i rozwodniony (wartości odpowiednio w zł lub EUR)0,61(0,62)0,14(0,15)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)59 101 33343 197 53559 101 33343 197 535
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej129 76377 58830 72518 497
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(27 789)53 488(6 580)12 752
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(151 503)(85 130)(35 873)(20 295)
BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 września 2013 r, (kolumna 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2012 r. (kolumna 2. i 4.)
Aktywa obrotowe razem132 349124 93831 38630 560
Aktywa trwałe razem1 086 646456 925257 698111 763
Aktywa razem1 218 994581 863289 085142 322
Zobowiązania krótkoterminowe razem146 562121 16634 75729 637
Zobowiązania długoterminowe razem293 20778 02569 53419 085
Kapitał zakładowy razem1 075 587717 657255 076175 537
Kapitał własny razem779 225382 672184 79393 601
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »