Reklama

SERINUS (SEN): SERINUS ENERGY INC. Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszone o koszty należności koncesyjnych15 93840 2433 7459 210
Koszty ogólnego zarzadu(7 950)(27 312)(1 868)(6 250)
Płatności w formie akcji własnych(1 734)(141)(408)(32)
Koszty odsetkowe i przyrost wartości(10 323)(13 175)(2 426)(3 015)
Strata netto(34 656)(171 739)(8 143)(39 302)
Strata netto na jedną akcję (USD/EUR/PLN) - podstawowa i rozwodniona (wartości odpowiednio w zł i EUR):
- z działalności kontynuowanej(0,27)(0,67)(0,06)(0,15)
- z działalności zaniechanej-(1,57)-(0,36)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)136 138 83878 629 941136 138 83878 629 941
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 898)(14 918)(681)(3 414)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej60 472(107 516)14 209(24 605)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(22 948)89 382(5 392)19 997
BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 września 2017 r. (kolumna 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2016 r. (kolumna 2. i 4.)30 września 201731 grudnia 201630 września 201731 grudnia 2016
Aktywa obrotowe razem71 395 44 83116 56610 134
Aktywa trwałe razem340 858393 26479 09188 899
Aktywa razem412 253438 09495 65799 033
Zobowiązania krótkoterminowe razem79 134205 61218 36246 479
Zobowiązania długoterminowe razem285 091216 81266 15149 011
Kapitał zakładowy razem1 324 0831 439 528307 232325 410
Kapitał własny razem48 02815 67111 1443 542
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: I.N.C.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »