Reklama

IDEON (IDE): Skład Rady Nadzorczej oraz życiorysy jej Członków

Raport bieżący nr 18/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ideon SA, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku zostali powołani na wspólna kadencję na lata 2016-2018 Członkowie Rady Nadzorczej: Ireneusz Nawrocki, Adam Szotowski, Ewa Cerek, Włodzimierz Grudzień, Andrzej Konieczko.

Reklama

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje.

Pan Ireneusz Nawrocki wybrany został Przewodniczącym Rady Nadzorczej, Pan Włodzimierz Grudzień wybrany został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej, Pani Ewa Cerek, Pan Adam Szotowski oraz Pan Andrzej Konieczko są Członkami Rady Nadzorczej Ideon SA.

Poniżej przedstawione zostały informacje w zakresie wykształcenia oraz przebiegu kariery zawodowej Członków Rady Nadzorczej Ideon SA.

Ireneusz Nawrocki, lat 63, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pan Ireneusz Nawrocki posiada wykształcenie wyższe SGPiS (obecnie SGH w Warszawie) oraz tytuł doktora nauk ekonomicznych SGPiS/SGH w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

- Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGPiS, Wydział Handlu Zagranicznego: asystent/adiunkt (1978-1990)

- Marco Ltd. Wiceprezes Zarządu (1989-1991)

- Kancelaria prawna KNS – Dyrektor (1991 – 1995)

- XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA i Jupiter NFI SA – Prezes Zarządu (1995-2001))

- PZU Życie SA - Prezes Zarządu (2002)

- Aktualnie własna działalność gospodarcza

Ponadto:

1994 – 1997 przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA

2000 – 2007 przewodniczący Rady Nadzorczej Centrozap SA

2001 – 2006 przewodniczący Rady Nadzorczej PSE SA

2007 – 2009; 2013-2016 przewodniczący Rady Nadzorczej IDEON SA

Pan Ireneusz Nawrocki oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Ideon SA oraz nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Ireneusz Nawrocki oświadczył ponadto, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Włodzimierz Grudzień, lat 70, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Włodzimierz Grudzień jest Absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1972), ukończył szkołę menadżerów w Bytomiu w zakresie "Zarządzania procesami restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego” (1998), kurs "Likwidatora i syndyka masy upadłościowej” (1996) kurs na kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa (1994) oraz kurs The Quality Management Program For Poland w Tokio (2000) . Pan Włodzimierz Grudzień uzyskał również sześć patentów oraz 73 patenty racjonalizatorskie jak również tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia.

Przebieg pracy zawodowej:

1965-1966 – KWK "Milowice” w Sosnowcu, pracownik fizyczny elektryk pod ziemią,

1971-1993 – Kopalnie "Milowice” "Saturn” "Czerwona Gwardia” "Niwka-Modrzejów” praca na różnych szczeblach zarządzania,

1991-1993 – KWK "Niwka-Modrzejów” Sp. z o.o. w Sosnowcu, Dyrektor Zakładu”,

1993- KWK "Niwka-Modrzejów” Sp. z o.o. w Sosnowcu, Prezes Zarządu,

1993-1996 – Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach, Wiceprezes Zarządu,

1993-1996 – KWK "Porąbka-Klimontów” S.A. w Sosnowcu, Przewodniczący Rady Nadzorczej,

1997-1998- KWK "Niwka-Modrzejów” Sp. z o.o. w Sosnowcu, Prezes Zarządu,

1997-1998-"Katowicki Węgiel” Sp. z o.o. w Katowicach, Członek Rady Nadzorczej,

1998-2000- "Fasin Moj” S.A. w Katowicach, Członek Rady Nadzorczej,

1999-2002-P.M.U.E. S.A. w Katowicach, Członek Rady Nadzorczej,

1999-2000 – "Fastech” Sp. z o.o. Fasing Technologia w Katowicach, Prezes Zarządu,

1999-2000 – Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa "Fasing” S.A. w Katowicach, Prezes Zarządu,

1999-2000 – Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A. w Bytomiu, Członek Rady Nadzorczej,

2000-2006 - Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A. w Bytomiu, Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2000-2007 – "Investia” Grupa Przemysłowa S.A. w Katowicach, Prezes Zarządu,

2002-2004 – Hydromel S.A. w Siemianowicach Śląskich, Członek Rady Nadzorczej,

2003-2006 – PPHU "Rudzki Phoenix Business” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, Członek Rady Nadzorczej,

2004-2006 - PPHU "Phoenix Business” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Od 2003 Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa "Fasing” S.A. w Katowicach, Członek Rady Nadzorczej,

Od 2006 FWM Kuźnia "Osowiec” Sp. z o.o. w Osowcu, Członek Rady Nadzorczej,

2011-2014 Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Mysłowice S.A., Członek Rady Nadzorczej,

2013-2014 Przedsiębiorstwo Robót Kamiennych i Szybowych Mysłowice S.A., Członek Rady Nadzorczej,

Od 2013 do nadal – IDEON S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej I

Pan Włodzimierz Grudzień oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec IDEON SA oraz nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Włodzimierz Grudzień oświadczył ponadto, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ewa Cerek, lat 58, Członek Rady Nadzorczej.

Pai Ewa Cerek posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne uzyskane na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, również na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Przebieg pracy zawodowej:

1980 – 1994 KWK "Niwka-Modrzejów”

1994 – 1995 Biuro Zarządu KHW SA

1995 – 1999 KWK "Murcki” – Główna Księgowa

1999 – 2011 KWK "Murcki – Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych

2011 – 2012 KWK "Murcki-Staszic” – Główna Księgowa

2012 Centrum Usług Wspólnych KHW SA

2012 – 2014 PRG Mysłowice SA – Wiceprezes Zarządu

2013- do nadal IDEON S.A. - Członek Rady Nadzorczej

Pani Ewa Cerek oświadczyła, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Ideon SA oraz nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Ewa Cerek oświadczyła ponadto, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Andrzej Konieczko, lat 67, Członek Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Konieczko jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1972). Od 1980 radca prawny, a od 1998 adwokat. W latach 1995 – 1998 zastępca dyrektora Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Od roku 2001 pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach oraz Kancelarii J. Wiltos i Wspólnicy.

Przebieg pracy zawodowej:

1973-1976 – Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza, Radca Kolegium ds. wykroczeń,

1976-1980 – Urząd Miejski Katowice, Inspektor, Z-ca Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego,

1980-1989- Biuro WRN Katowice, Inspektor, Z-ca Dyrektora,

1989-1995- Urząd Wojewódzki Katowice, Radca Prawny,

1995-1998 - Urząd Wojewódzki Katowice, Z-ca Dyrektora Wydziału Prawnego,

Od 2001 – WSP w Warszawie Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach, pracownik dydaktyczny,

Od 2001 – Kancelaria J. Wiltos i Wspólnicy

2013 - do nadal IDEON S.A. - Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Konieczko oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Ideon SA oraz nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Andrzej Konieczko oświadczył ponadto, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Adam Szotowski, lat 68, Członek Rady Nadzorczej.

Pan Adam Szotowski posiada wykształcenie wyższe techniczne, studia magisterskie na wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej. Ponadto Pan Adam Szotowski ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomiki i organizacji eksportu budownictwa w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Budownictwa i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Przebieg pracy zawodowej:

- Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Katowicach, ostatnio na stanowisku Zastępcy Dyrektora (1973-1991)

- Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe p.p. w Katowicach, Dyrektor (1991-2000)

- Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe SA w Katowicach, Prezes Zarządu (2000-do nadal)

- Członek Rady Nadzorczej Ideon SA (1992-2000,2002-do nadal)

Pan Adam Szotowski oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Ideon SA oraz nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Adam Szotowski oświadczył ponadto, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-30Ireneusz KrólPrezes ZarząduIreneusz Król
2016-06-30Mariusz JabłońskiWiceprezes ZarząduMariusz Jabłoński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »