Reklama

CHEMOS (CHS): Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2010 CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów100 35049 93125 06011 503 
  II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów91 85845 50122 93910 483 
  III. Zysk (strata) ze sprzedaży8 4924 4312 1211 021 
  IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 06341626596 
  V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 298486324112 
  VI. Zysk (strata) netto1 32423333154 
  VII. Zysk (strata) netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej1 32423333154 
  VIII. Całkowite dochody ogółem85723321454 
  IX. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominujacej85723321454 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej-3 6742 614-918602 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-29 364-2 852-7 333-657 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej37 685-8959 411-206 
  XIII. Przepływy pieniężne netto razem4 647-1 1341 160-261 
  XIV. Aktywa trwałe29 7099 4917 5022 310 
  XV. Aktywa obrotowe69 12423 79417 4545 792 
  XVI. Aktywa razem98 83233 28524 9568 102 
  XVII. Zobowiązania długoterminowe5 5243 9621 395964 
  XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe43 71718 81311 0394 579 
  XIX. Kapitał własny49 59110 51012 5222 558 
  XX. Kapitał zakładowy15 0066 7923 7891 653 
  XXI. Pasywa razem98 83233 28524 9568 102 
  XXII. Ilośc akcji (szt)*150 060 000150 060 000150 060 000150 060 000 
  XXIII. Zysk netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,010,000,000,00 
  XXIV. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR)0,010,000,000,00 
  XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,330,070,080,02 
  XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,330,070,080,02 
  XXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,010,000,00 
       
       
       
       
       
 

Reklama

*W wyniku emisji akcji serii D, ilość akcji w 2009r. została zaktualizowana, celem zachowania porównywalności danych finansowych

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »