Reklama

DSS (DSS): Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2012 DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 
 Rachunek zysków i strat     
  I. Przychody ze sprzedaży32 53176 3287 79218 436 
  II. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej9 9916 4322 3931 554 
  III. Zysk (Strata) brutto(3 220)2 035(771)492 
  IV. Zysk (Strata) netto(3 572)1 646(856)398 
  V. EBITDA*22 19514 7405 3163 560 
       
  VI. Średnia ważona liczba akcji12 927 70912 927 70912 927 70912 927 709 
  VII. Zysk (Strata) netto na jedną akcję (w zł)(0,27)0,13(0,07)0,03 
 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych     
  VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej(219 221)(14 938)(52 508)(3 608) 
  IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej140 005(19 084)33 534(4 610) 
  X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej76 423100 84518 30524 358 
  XI. Przepływy pieniężne netto(2 783)66 823(667)16 140 
  XII. Bilansstan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień 
  XIII. 2012-03-312011-12-312012-03-312011-12-31 
  XIV. Aktywa trwałe730 557743 392175 547168 310 
  XV. Aktywa obrotowe184 867178 08244 42240 319 
  XVI. Kapitał własny29 01732 5896 9737 378 
  XVII. Zobowiązania długoterminowe67 02569 31116 10615 693 
  XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe819 382819 574196 891185 558 
 Kurs EUR/PLN**     
  XIX. 20122011   
  XX. - dla danych bilansowych4,16164,4168   
  XXI. - dla danych rachunku zysków i strat4,17504,1401   
       
 

Reklama

* EBITDA została zdefiniowana jako zysk (strata) netto określona zgodnie z MSSF przed amortyzacją, odpisami z tytułu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przychodami (kosztami) z działalności inwestycyjnej i finansowej oraz podatkiem dochodowym. EBITDA nie jest wskaźnikiem zdefiniowanym w MSSF a sposób jego wyliczenia może być różny w zależności od przyjętej metodologii

** Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | upadłości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »