Reklama

MIRBUD (MRB): Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2012 MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów100 58375 22624 09218 967 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 75113 3631 6173 369 
  III. Zysk (strata) brutto369010 9368842 757 
  IV. Zysk (strata) netto31019 0467432 281 
  V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej30028 1557192 056 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-35 492-28 542-8 501-7 196 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 641-4862-633-1 226 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej38 85937 9319 3089 564 
  IX. Przepływy pieniężne netto72645271741 141 
  X. Średnioważona liczba akcji w sztukach75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,040,110,010,03 
  XII. Stan na:31.03.201231.03.201131.03.201231.03.2011 
  XIII. Aktywa, razem618 590517 811148 642130 556 
  XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania371 445265 72689 25566 998 
  XV. Zobowiązania długoterminowe122 35989 05729 40222 454 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe232 959163 45255 97841 211 
  XVII. Kapitał własny247 145252 08559 38763 558 
  XVIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej205 317199 17749 34350 221 
  XIX. Kapitał zakładowy7 5007 5001 8021 891 
  XX. Liczba akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XXI. Średnioważona liczba akcji w sztukach75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XXII. Wartość księgowa na jedną akcję3,303,360,790,85 
 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów91 16144 77121 83511 288 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej79857 3871 9131 862 
  XXV. Zysk (strata) brutto71126 7881 7031 711 
  XXVI. Zysk (strata) netto58785 5591 4081 402 
  XXVII. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej58785 5591 4081 402 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-30 98923 370- 7 4236 398 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 440-10 661- 2 022-2 688 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej40 234-13 0839 637-3 299 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto8051 626193410 
  XXXII. Średnioważona liczba akcji w sztukach75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,080,070,020,02 
  XXXIV. Stan na:31.03.201231.03.201131.03.201231.03.2011 
  XXXV. Aktywa, razem482 252345 790115 88187 184 
  XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania275 134161 70766 11340 771 
  XXXVII. Zobowiązania długoterminowe89 43057 35321 48914 460 
  XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe179 479100 69443 12725 388 
  XXXIX. Kapitał własnyy207 118184 08349 76946 413 
  XL. Kapitał zakładowy7 5007 5001 8021 891 
  XLI. Liczba akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XLII. Średnioważona liczba akcji w sztukach75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję2,762,450,660,61 
       
 

Reklama

Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów.
Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu.
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 31.03.2012 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1616 EUR/PLN.
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego 31.03.2011 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,9878 EUR/PLN.
Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2012 – 31.03.2012 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1750 EUR/PLN.
Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 – 31.03.2011 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 3,9662 EUR/PLN.

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »