Reklama

SERINUS (SEN): Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2011 KULCZYK OIL VENTURES INC.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 
  I. Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszone o koszty należności koncesyjnych47 99511 69611 8762 922 
  II. Koszty ogólnego zarządu(21 284)(19 811)(5 266)(4 950) 
  III. Płatności w formie akcji własnych(4 957)(9 429)(1 227)(2 356) 
  IV. Koszty odsetkowe i przyrost wartości(6 169)(11 091)(1 527)(2 771) 
  V. Strata netto(21 774)(47 290)(5 388)(11 815) 
  VI. Strata netto na jedną akcję (USD/EUR/PLN) - postawowa i rozwodniona (pozycja odpowiednio w zł lub EUR)(0,09)(0,15)(0,02)(0,04) 
  VII. Średnioa ważona liczba akcji (szt.)405 637 583292 830 976405 637 583292 830 976 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(4 595)(28 900)(1 137)(7 221) 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej68 465305 66816 94176 370 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(51 957)(204 064)(12 856)(50 985) 
  XI. BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 września 2011 (I i III kolumna) i 31 grudnia 2010 (II i IV kolumna)30 września 201131 grudnia 201030 września 201031 grudnia 2010 
  XII. Aktywa obrotowe razem61 96454 69514 04713 812 
  XIII. Aktywa trwałe razem654 990530 145148 488133 875 
  XIV. Aktywa razem716 954584 840162 535147 687 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem38 94141 8328 82810 564 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe razem77 15314 79517 4913 736 
  XVII. Kapitał zakładowy razem669 208570 599151 711144 091 
  XVIII. Kapitał własny razem600 860528 213136 216133 387 
       
 

Reklama

Powyższe dane finansowe za okresy dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2011 i 2010 roku zostały przeliczone z USD według następujących zasad:

 i) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na PLN:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2011 r. –3,2574 PLN/USD (na dzień 31 grudnia 2010 r. – 2,9641 PLN/USD );

- pozycje sprawozdania z całkowitych strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2011 r. – 2,8523 PLN/USD (od 1 stycznia do 30 wrzesnia 2010 r. – 3,0556 PLN/USD);

 ii) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na EUR:

- pozycje aktywów i pasywów – na dzień 30 września 2011 r. według kursu 1,3542 USD/EUR (na dzień 31 grudnia 2010 r. – 1,3361 USD/EUR) ustalonego na podstawie kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2011 r. – 3,2574 PLN/USD i 4,4112 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2010 r. – 2,9641 PLN/USD i 3,9603 PLN/EUR);

- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 r. według kursu 1,4169 USD/EUR (za okres od 1 stycznia do 30 września 2010 r. – 1,3100 USD/EUR) ustalonego na podstawie kursów stanowiących średnie arytmetyczne kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2011 r. – 2,8523 PLN/USD i 4,0413 PLN/EUR (od 1 stycznia do 30 wrzesnia 2010 r. – 3,0556 PLN/USD i 4,0027 PLN/EUR);

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: I.N.C. | -oil | Emitent | Kulczyk Oil Ventures Inc.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »