Reklama

STALEXP (STX): Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2011 STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30kwartał(y) narastająco / okres od do 
 GRUPA KAPITAŁOWA     
  I. Przychody134 517123 42433 28630 835 
  II. Zysk z działalności operacyjnej48 60443 70812 02710 920 
  III. Zysk przed opodatkowaniem12 48127 2263 0886 802 
  IV. Zysk netto za okres sprawozdawczy8 04621 9111 9915 474 
  V. Zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej3 80318 4729414 615 
  VI. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262247 262247 262247 262 
  VII. Zysk właścicieli jedn. dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,020,070,000,02 
  VIII. Rozwodniony zysk właścicieli jedn. dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,020,070,000,02 
  IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej84 22867 23520 84216 797 
  X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(97 400)(206 069)(24 101)(51 482) 
  XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(79 866)216 337(19 762)54 048 
  XII. Przepływy pieniężne netto razem(93 038)77 503(23 022)19 363 
  XIII. 30 września 2011 r.31 grudnia 2010 r.30 września 2011 r.31 grudnia 2010 r. 
  XIV. Aktywa razem1 388 7111 382 758314 815349 155 
  XV. Aktywa trwałe1 193 1091 084 459270 473273 833 
  XVI. Aktywa obrotowe195 602298 29944 34275 322 
  XVII. Zobowiązania razem1 209 8861 202 676274 276303 683 
  XVIII. Zobowiązania długoterminowe1 040 3891 042 843235 852263 324 
  XIX. Zobowiązania krótkoterminowe169 497159 83338 42440 359 
  XX. Kapitał własny razem178 825180 08240 53945 472 
  XXI. Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej173 880176 18739 41844 488 
  XXII. Udziały niekontrolujące4 9453 8951 121984 
  XXIII. Kapitał zakładowy185 447494 52442 040124 870 
 (*) - dane przekształcone - patrz nota 5 do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 STALEXPORT AUTOSTRADY     
  XXIV. Przychody2 8832 379713594 
  XXV. Strata z działalności operacyjnej(12 503)(6 030)(3 094)(1 506) 
  XXVI. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem(5 552)1 991(1 374)497 
  XXVII. Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy(5 552)1 991(1 374)497 
  XXVIII. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262247 262247 262247 262 
  XXIX. Zysk/(Strata) przypadający/(a) na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)(0,02)0,01(0,01)0,00 
  XXX. Rozwodniony zysk/(strata) przypadający/(a) na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)(0,02)0,01(0,01)0,00 
  XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej19 754(15 427)4 888(3 854) 
  XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(16 346)3 736(4 045)933 
  XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(6 516)(64)(1 612)(16) 
  XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem(3 108)(11 755)(769)(2 937) 
  XXXV. 30 września 2011 r.31 grudnia 2010 r.30 września 2011 r.31 grudnia 2010 r. 
  XXXVI. Aktywa razem228 868253 74751 88364 073 
  XXXVII. Aktywa trwałe84 98148 99019 26512 370 
  XXXVIII. Aktywa obrotowe143 887204 75732 61951 702 
  XXXIX. Zobowiązania razem40 99558 0629 29314 661 
  XL. Zobowiązania długoterminowe24 26235 9835 5009 086 
  XLI. Zobowiązania krótkoterminowe16 73322 0793 7935 575 
  XLII. Kapitał własny razem187 873195 68542 59049 412 
  XLIII. Kapitał zakładowy185 447494 52442 040124 870 
 (*) dane przekształcone w związku ze zmianami opisanymi w nocie 4.25 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2010 r.     
       
 

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »