COGNOR (COG): Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2012 COGNOR S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 139 5141 128 355271 649279 206 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej30 78387 3827 33821 622 
  III. Zysk (strata) brutto15 2795 0473 6421 249 
  IV. Zysk (strata) netto11 887120 5422 83429 828 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 367-70 8274 617-17 526 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej27 550287 3636 56871 107 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-33 481-127 852-7 982-31 636 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem13 43688 6843 20321 944 
  IX. Aktywa, razem923 025979 617224 373221 793 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania734 539803 176178 555181 846 
  XI. Zobowiązania długoterminowe504 308548 729122 589124 237 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe230 231254 44755 96657 609 
  XIII. Kapitał własny188 486176 44145 81839 948 
  XIV. Kapitał zakładowy132 444132 44432 19529 986 
  XV. Liczba akcji (w tys. zł.)66 22266 222   
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,171,820,040,45 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,171,820,040,45 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)2,852,660,690,60 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)2,852,660,690,60 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)---- 
       
 

*Dane porównawcze dla pozycji bilansowych prezentowane są na dzień 31.12.2011 natomiast dla pozycji dotyczących rachunku wyników i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
** na 30.09.2012 jak i na 31.12.2011 liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztuk

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób
Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.09.2012 r. 4,1138 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2011r. 4,4168 zł/EURO.

Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,1948 zł/EURO (9 miesięcy 2012), 4,0413 zł/EURO (9 miesięcy 2011).

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Cognor SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »