Reklama

MOBRUK (MBR): Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2012 MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 495 60835 813 2678 223 4218 861 818 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 159 0351 333 352991 474329 931 
  III. Zysk (strata) brutto3 128 0091 207 491745 687298 788 
  IV. Zysk (strata) netto2 745 182919 052654 425227 415 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 408 6884 349 3873 434 8931 076 235 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(63 070 111)(16 064 774)(15 035 308)(3 975 150) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej20 799 62847 128 8134 958 43111 661 795 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem(27 861 795)35 413 427(6 641 984)8 762 880 
  IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,20,40,30,1 
  X. Aktywa razem156 036 745141 589 49437 930 07632 057 031 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania88 789 68977 087 62021 583 37517 453 274 
  XII. Zobowiązania długoterminowe53 015 50353 920 53912 887 23412 208 055 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe35 774 18623 167 0818 696 1415 245 218 
  XIV. Kapitał własny67 247 05664 501 87516 346 70014 603 757 
  XV. Kapitał zakładowy23 413 85023 413 8505 691 5385 301 089 
  XVI. Liczba akcji2 341 3852 341 3852 341 3852 341 385 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)28,727,57,06,2 
       
 

Reklama

Powyższe dane finansowe za III kwartał 2012 i 2011 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2012 roku -4,1138 PLN/EUR, na dzień 31.12.2011 roku - 4,4168 PLN/EUR

pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2012 roku - 4,1948 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 września 2011 roku – 4,0413 PLN/EUR

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »