Reklama

SYGNITY (SGN): Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2011 SYGNITY SA

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów566 021524 018136 716130 862 
  II. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej7 995(34 296)1 931(8 565) 
  III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem1 970(43 787)476(10 935) 
  IV. Zysk/(Strata) netto8 180(42 640)1 976(10 648) 
  V. Zysk/(Strata) netto przypadający na jedną akcję0,68(3,60)0,16(0,90) 
  VI. Średnia ważona liczba akcji11 88611 88611 88611 886 
  VII. Całkowity zysk/(strata) ogółem8 702(42 782)2 102(10 684) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 2904 8951 0361 222 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(13 307)(6 796)(3 214)(1 697) 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(43 084)(3 503)(10 406)(875) 
  XI. Stan na 31.12.2011Stan na 31.12.2010Stan na 31.12.2011Stan na 31.12.2010 
  XII. Aktywa obrotowe razem206 648264 00146 78766 662 
  XIII. Aktywa trwałe razem231 428223 52052 39756 440 
  XIV. Suma aktywów438 076487 52199 184123 102 
  XV. Zobowiązanie krótkoterminowe razem191 632236 33243 38759 675 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe razem14 20023 6933 2155 983 
  XVII. Kapitały własne razem232 244227 49652 58257 444 
  XVIII. Suma pasywów438 076487 52199 184123 102 
       
       
       
 

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za kwartały zakończone 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku przeliczono według kursu będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca.

Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższe zestawienie: - Bilans

4,4168 PLN - 31.12.2011

3,9603 PLN - 31.12.2010

- Rachunek zysków i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów pieniężnych

4,1401 PLN - za 4 kwartał roku 2011

4,0044 PLN - za 4 kwartał roku 2010

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe


Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »