Reklama

POLICE (PCE): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2009 ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 485 5542 403 621342 246680 508 
  II. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej-407 527164 019-93 88746 437 
  III. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem-404 72841 248-93 24211 678 
  IV. Zysk ( strata ) netto-422 82828 649-97 4128 111 
  V. Zysk (strata) netto akcjonariusza jednostki dominującej-422 14328 746-97 2558 139 
  VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałowcom mniejszościowym-685-97-158-27 
  VII. Ilość akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  VIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)-5,640,38-1,300,11 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej45 953-27 84910 587-7 885 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-69 625-158 315-16 040-44 822 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-78 497171 049-18 08448 427 
  XII. Przepływy pieniężne netto, razem-102 169-15 115-23 537-4 280 
  Stan na 31.12.2009Stan na 31.12.2008Stan na 31.12.2009Stan na 31.12.2008 
  XIII. Aktywa trwałe841 592926 105204 857221 960 
  XIV. Aktywa obrotowe414 997940 451101 017225 398 
  XV. Zobowiązania długoterminowe114 927145 43027 97534 855 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe601 905758 541146 513181 800 
  XVII. Kapitał własny539 757962 585131 385230 703 
  XVIII. Kapitał zakładowy750 000750 000182 562179 753 
  XIX. Kapitał mniejszości5 9136 5981 4391 581 
  XX. Ilość akcji ( w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 486 1122 402 000342 375680 049 
  XXII. Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej-406 598171 715-93 67348 616 
  XXIII. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem-410 62843 355-94 60212 275 
  XXIV. Zysk ( strata ) netto-426 42730 028-98 2418 501 
  XXV. Ilość akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XXVI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)-5,690,40-1,310,11 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej35 086-25 1448 083-7 119 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-60 984-154 621-14 050-43 776 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-78 392158 947-18 05945 002 
  XXX. Przepływy pieniężne netto, razem-104 290-20 818-24 026-5 893 
  Stan na 31.12.2009Stan na 31.12.2008Stan na 31.12.2009Stan na 31.12.2008 
  XXXI. Aktywa trwałe807 563898 645196 573215 378 
  XXXII. Aktywa obrotowe392 445919 66895 527220 417 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe106 912135 48726 02432 472 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe573 611736 914139 626176 616 
  XXXV. Kapitał własny519 485945 912126 451226 707 
       
 

Reklama

ZASTOSOWANE KURSY WALUT

Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dziń okresu
kurs na 31.12.2009 r. wynosił: 1 EUR = 4,1082 PLN (tabela nr 255/A/NBP/2009)
kurs na 31.12.2008 r. wynosił: 1 EUR = 4,1724 PLN (tabela nr 254/A/NBP/2008)
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowiązujących na ostatni dziń każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.-12.2009 r. wynosił 1 EUR = 4,3406 PLN
kurs średni w okresie 01.-12.2008 r. wynosił 1 EUR = 3,5321 PLN

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »