Reklama

HANDLOWY (BHW): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 Bank Handlowy w Warszawie SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 
 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody z tytułu odsetek496 786550 815125 233119 758 
  II. Przychody z tytułu prowizji173 201149 35743 66232 473 
  III. Zysk (strata) brutto196 69966 77449 58514 518 
  IV. Zysk (strata) netto150 93346 15338 04810 035 
  V. Całkowite dochody280 86712 67870 8032 756 
  VI. Zmiana stanu środków pieniężnych(3 327 442)(1 809 181)(838 802)(393 352) 
  VII. Aktywa razem*37 714 12837 633 0639 764 9349 160 475 
  VIII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego*989 811980 446256 282238 656 
  IX. Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu*25 691 05326 359 8376 651 9226 416 396 
  X. Kapitał własny6 481 0905 643 1141 678 0821 200 331 
  XI. Kapitał zakładowy522 638522 638135 321111 169 
  XII. Liczba akcji (w szt.)130 659 600130 659 600130 659 600130 659 600 
  XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)49,6043,1912,849,19 
  XIV. Współczynnik wypłacalności (w %)*18,3716,7118,3716,71 
  XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,160,350,290,08 
  XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)1,160,350,290,08 
 dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XVII. Przychody z tytułu odsetek488 626533 801123 176116 059 
  XVIII. Przychody z tytułu prowizji154 185138 48338 86830 109 
  XIX. Zysk (strata) brutto184 42875 06546 49216 321 
  XX. Zysk (strata) netto141 31254 65135 62311 882 
  XXI. Całkowite dochody273 03317 95768 8283 904 
  XXII. Zmiana stanu środków pieniężnych(3 327 563)(1 809 217)(838 832)(393 359) 
  XXIII. Aktywa razem*36 258 21736 455 4399 387 9708 873 823 
  XXIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego*989 811980 446256 282238 656 
  XXV. Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu*25 136 47925 761 3396 508 3326 270 712 
  XXVI. Kapitał własny6 408 4905 562 0341 659 2851 183 084 
  XXVII. Kapitał zakładowy522 638522 638135 321111 169 
  XXVIII. Liczba akcji (w szt.)130 659 600130 659 600130 659 600130 659 600 
  XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)49,0542,5712,709,05 
  XXX. Współczynnik wypłacalności (w %)*18,7516,7618,7516,76 
  XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,080,420,270,09 
  XXXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)1,080,420,270,09 
  XXXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)**3,77-0,95- 
       
 

*Porównywalne dane bilansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku
**Przedstawione wskaźniki dotyczą zadeklarowanej dywidendy z podziału zysku za 2009 rok. Zgodnie z Uchwałą Nr 26a/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 18 czerwca 2009 roku dywidenda za 2008 rok nie była wypłacona.
***Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2010 roku � 3,8622 zł (na dzień 31 grudnia 2009 roku: 4,1082 zł; na dzień 31 marca 2009 rok: 4,7013 zł ); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca I kwartału 2010 roku � 3,9669 zł (I kwartału 2009 roku: 4,5994 zł).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »