Reklama

HYPERION (HYP): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 Hyperion Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów95891039424172260 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej10591566267340 
  III. Zysk (strata) brutto7841268198276 
  IV. Zysk (strata) netto6031073152233 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej38880398175 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej31762582801561 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1133-989-286-215 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1944-1645-490-358 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem992182547 
  X. Aktywa razem82406832722133720270 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania308553232479897868 
  XII. Zobowiązania długoterminowe101961105026402690 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe206592127453495178 
  XIV. Kapitał własny51551509481334812402 
  XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej50416498131305412125 
  XVI. Kapitał zakładowy123071230731872996 
  XVII. Liczba akcji (w szt.)12307000123070001230700012307000 
  XVIII. Zysk (strata) na jedną akcje, zwykłą (w zł/EUR)0,050,090,020,02 
  XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,050,090,020,02 
  XX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)4,105,141,061,09 
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcje (w zł/EUR)4,195,531,091,18 
  XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,195,531,091,18 
 dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów24362670614581 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-411-102-104-22 
  XXV. Zysk (strata) brutto-635-378-160-82 
  XXVI. Zysk (strata) netto-635-378-160-82 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5601760141383 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej51-286813-624 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-503-987-127-215 
  XXX. Przepływy pieniężne netto, razem108-209527-455 
  XXXI. Aktywa razem65809677991703916503 
  XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania209632231954285433 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe6852767717741869 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe131351365434013324 
  XXXV. Kapitał własny44846454811161211071 
  XXXVI. Kapitał zakładowy123071230731872996 
  XXXVII. Liczba akcji (w szt.)12307000123070001230700012307000 
  XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcje, zwykłą (w zł/EUR)-0,05-0,03-0,010,00 
  XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,05-0,03-0,010,00 
  XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,643,700,940,90 
  XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)3,643,700,940,90 
       
 

Reklama

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: księgowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »