Reklama

06MAGNA (06N): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 
 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 60156 6356 95812 314 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 1551 269-1 300276 
  III. Zysk (strata) brutto-5 9283 229-1 494702 
  IV. Zysk (strata) netto-5 9672 592-1 504564 
  V. Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego-4 1891 610-1055350 
  VI. Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy mniejszościowych-1 778982-449214 
  VII. Pełny dochód netto-5 9672 592-1 504564 
  VIII. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego-4 1891 610-1055350 
  IX. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych-1 778982-449214 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 827-7571 721-165 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 9303 182-1 495692 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-875-1 284-221-279 
  XIII. Przepływy pieniężne netto, razem221 1416248 
  XIV. Aktywa razem141 397133 41336 61028 378 
  XV. Zobowiązania razem72 33060 45018 72812 858 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe9 4945 3092 4581 129 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe62 83655 14116 26911 729 
  XVIII. Kapitał własny (aktywa netto)69 06672 96317 88315 520 
  XIX. Kapitał akcyjny8 6748 6742 2461 845 
  XX. Liczba akcji (w szt.)86 737 14986 737 14986 737 14986 737 149 
  XXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,070,04-0,020,01 
  XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,800,840,210,18 
 DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1261623235 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-838-97-211-21 
  XXV. Zysk (strata) brutto-838-97-211-21 
  XXVI. Zysk (strata) netto-838-97-211-21 
  XXVII. Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego-838-97-211-21 
  XXVIII. Pełny dochód netto-838-97-211-21 
  XXIX. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego-838-97-211-21 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5141 944-130423 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 565-1 949395-424 
  XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 000-368-252-80 
  XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem51-37313-81 
  XXXIV. Aktywa razem120 357102 56731 16321 817 
  XXXV. Zobowiązania razem21 2088175 491174 
  XXXVI. Zobowiązania długoterminowe3513389172 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe20 8574795 400102 
  XXXVIII. Kapitał własny (aktywa netto)99 151101 75025 67221 643 
  XXXIX. Kapitał akcyjny8 6748 6742 2461 845 
  XL. Liczba akcji (w szt.)86 737 14986 737 14986 737 14986 737 149 
  XLI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,010,0000 
  XLII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,141,1700 
       
 

**Zysk/Strata* podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciagu roku obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w I kwartale 2010 roku wynosiła 86.737.149, oraz w I kwartale 2009 roku wynosiła 67.763.117.

*** Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:
- pozycje dotyczące Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za I kwartał 2010 roku - 3,9669 PLN; za I kwartał 2009 roku - 4,5994 PLN.
- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 marca 2010 roku - 3,8622 PLN; na dzień 31 marca 2009 roku - 4,7013 PLN.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »