Reklama

ORZBIALY (OBL): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów72 35945 99718 24110 001 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 151-3 0732 559-668 
  III. Zysk (strata) brutto8 873-3 0112 237-655 
  IV. Zysk (strata) netto7 335-2 4481 849-532 
  V. Przepływy pieniążne netto z działalności operacyjnej-4 4971 140-1 134248 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-173383-4483 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej498-997126-217 
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem-4 172526-1 052114 
  IX. Aktywa,razem251 295216 78465 06546 112 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania47 05446 82712 1839 960 
  XI. Zobowiązania długoterminowe11 07410 9522 8672 330 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe23 79825 4676 1625 417 
  XIII. Kapitał własny204 241169 95752 88236 151 
  XIV. Kapitał zakładowy7 1567 1561 8531 522 
  XV. Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 641 84016 641 84016 641 84016 641 840 
  XVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.*17 141 07017 141 07017 141 07017 141 070 
  XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)0,44-0,150,11-0,03 
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)0,43-0,140,11-0,03 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)12,2710,213,182,17 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)11,929,923,092,11 
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów67 95044 91217 1299 765 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 002-2 5362 521-551 
  XXIII. Zysk (strata) brutto8 910-2 3582 246-513 
  XXIV. Zysk (strata) netto7 391-1 8691 863-406 
  XXV. Przepływy pieniążne netto z działalności operacyjnej-5 780894-1 457194 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1223523177 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej358-89690-195 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem-5 300350-1 33676 
  XXIX. Aktywa,razem237 225204 52961 42243 505 
  XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 26034 2218 6127 279 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe4 4544 0901 153870 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe20 30521 2235 2574 514 
  XXXIII. Kapitał własny203 965170 30852 81136 226 
  XXXIV. Kapitał zakładowy7 1567 1561 8531 522 
  XXXV. Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 641 84016 641 84016 641 84016 641 840 
  XXXVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.*17 141 07017 141 07017 141 07017 141 070 
  XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)0,44-0,110,11-0,02 
  XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)0,43-0,110,11-0,02 
  XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)12,2610,233,172,18 
  XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)11,909,943,082,11 
       
 

* średnia ważona rozwodniona liczba akcji uwzględnia podniesienie kapitału związanego z emisją akcji C uchwaloną na WZA w dn. 30.06.2008 r.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,8622 zł/EURO.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,7013zł/EURO
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 3,9669 zł/EUR
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w porównywalnym okresie, tj. kurs 4,5994 zł/EUR

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe


Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: księgowa | orzeł | orzeł biały | dzie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »