Reklama

PBG (PBG): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 PBG SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 
 Dane finansowe dotyczace śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku     
  I. Aktywa3 733 6492 961 660966 716629 966 
  II. Zobowiązania długoterminowe590 886378 297152 99280 466 
  III. Zobowiązania krótkoterminowe1 475 7141 534 824382 092326 468 
  IV. Kapitał własny1 667 0491 048 539431 632223 032 
  V. Kapitał podstawowy14 29513 4303 7012 857 
  VI. Liczba akcji14 295 00013 430 00014 295 00013 430 000 
  VII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych14 295 00013 430 00014 295 00013 430 000 
  VIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych14 295 00013 430 00014 295 00013 430 000 
  IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)100,5264,6626,0313,75 
  X. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)---- 
  XI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu  3,86224,7013 
  XII. Przychody ze sprzedaży469 024349 138118 23475 909 
  XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 92434 7916 0317 564 
  XIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem22 82525 2775 7545 496 
  XV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej17 43622 9654 3954 993 
  XVI. Zysk (strata) netto, z tego przypadający:17 43622 9654 3954 993 
  XVII. - akcjonariuszom podmiotu dominującego17 76823 2444 4795 054 
  XVIII. - akcjonariuszom mniejszościowym(332)(279)(84)(61) 
  XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)1,241,730,310,38 
  XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)1,241,730,310,38 
  XXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej5 64531 9741 4236 952 
  XXII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(250 692)(121 698)(63 196)(26 460) 
  XXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej28 62847 3217 21710 289 
  XXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(216 419)(42 403)(54 556)(9 219) 
  XXV. Średni kurs PLN / EUR  3,96694,5994 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PBG SA za okres 3miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku     
  XXVI. Aktywa2 110 9441 431 661546 565304 524 
  XXVII. Zobowiązania długoterminowe482 552306 932124 94265 287 
  XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe566 903360 049146 78276 585 
  XXIX. Kapitał własny1 061 489764 680274 841162 653 
  XXX. Kapitał podstawowy14 29513 4303 7012 857 
  XXXI. Liczba akcji14 295 00013 430 00014 295 00013 430 000 
  XXXII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych14 295 00013 430 00014 295 00013 430 000 
  XXXIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych14 295 00013 430 00014 295 00013 430 000 
  XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)74,2656,9419,2312,11 
  XXXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)---- 
  XXXVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu  3,86224,7013 
  XXXVII. Przychody ze sprzedaży110 825102 38327 93722 260 
  XXXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 79211 2703 7292 450 
  XXXIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem15 42114 5773 8873 169 
  XL. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej12 53010 8123 1592 351 
  XLI. Zysk (strata) netto12 53010 8123 1592 351 
  XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,880,810,220,18 
  XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,880,810,220,18 
  XLIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej29 387108 6407 40823 620 
  XLV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(220 468)(84 368)(55 577)(18 343) 
  XLVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(13 027)(33 567)(3 284)(7 298) 
  XLVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(204 108)(9 295)(51 453)(2 021) 
  XLVIII. Średni kurs PLN / EUR  3,96694,5994 
       
 

W wybranych danych finansowych dotyczących rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pienięznych oraz sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały dane za I kwartał 2010 roku i I kwartał 2009 roku - tj. odpowiednio od dnia 01.01.-31.03.2010r. i od dnia 01.01.-31.03.2009r.
Wybrane dane finansowe przeliczono na EURO wg następujących zasad:
a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono przyjmując średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy. Na dzień 31.03.2010 roku kurs wynosił 3,8622 PLN/EUR, a na dzień bilansowy 31.03.2009 roku, kurs wynosił 4,7013 PLN/EUR.
b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za I kwartał 2010 roku oraz I kwartał 2009 roku przeliczono wg kursu EUR/PLN będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 3,9669 PLN/EUR oraz 4,5994 PLN/EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »