Reklama

KCI (KCI): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 PONAR SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów48 15817 88912 1403 889 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 449(1 708)617(371) 
  III. Zysk (strata) brutto2 311(3 359)583(730) 
  IV. Zysk (strata) netto1 050(4 203)265(914) 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 414(3 253)609(707) 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 7991181 71426 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej544(3 960)137(861) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(16 740)3 172(4 220)690 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem(9 397)(670)(2 369)(146) 
  X. Aktywa razem193 739236 90750 16350 392 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania105 436149 84527 29931 873 
  XII. Zobowiązania długoterminowe6 14229 3241 5906 237 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe68 677120 52117 78225 636 
  XIV. Kapitał własny88 30387 06222 86318 519 
  XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej40 41032 72210 4636 960 
  XVI. Kapitał zakładowy126 284126 28432 69726 862 
  XVII. Liczba akcji na koniec okresu36 393 00036 393 00036 393 00036 393 000 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,110,900,290,19 
  XIX. Średnia ważona liczba akcji36 393 00036 393 00036 393 00036 393 000 
  XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,07(0,09)0,01(0,03) 
 Wybrane dane finansowe jednostkowe     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów---- 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(107)(127)(27)(28) 
  XXIII. Zysk (strata) brutto(90)(1 954)(23)(425) 
  XXIV. Zysk (strata) netto(943)(3 194)(238)(694) 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5531 820139396 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej762(401)192(87) 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 335)(952)(337)(207) 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem(20)467(5)102 
  XXIX. Aktywa razem90 109123 90823 33126 356 
  XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 60561 1086 11212 998 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe92324 2012395 148 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe22 68236 9075 8737 850 
  XXXIII. Kapitał własny41 40362 80010 72013 358 
  XXXIV. Kapitał zakładowy126 284126 28432 69726 862 
  XXXV. Liczba akcji na koniec okresu36 393 00036 393 00036 393 00036 393 000 
  XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,141,730,290,37 
  XXXVII. Średnia ważona liczba akcji36 393 00036 393 00036 393 00036 393 000 
  XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,03)(0,09)(0,01)(0,02) 
       
       
 

Reklama

Informacja na temat przyjętych kursów przy przeliczaniu danych:
Dane bilansowe na dzień 31 marca 2010r. zostały przeliczone po kursie 3,8622; natomiast na dzień 31 marca 2009r. po kursie 4,7013.
Dane w rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 marca 2010r. zostały przeliczone po kursie 3,9669; natomiast dane za okres 01 stycznia 2009r. do 31 marca 2009r. po kursie 4,5994.

Pozycję XVIII Wartość księgowa na akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (bez kapitału akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych XV) oraz liczby akcji zwykłych na koniec okresu XVII.
Pozycję XX Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ustalono jako iloraz pozycji Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (V) oraz średnią ważoną liczbę akcji zwykłych (XIX)

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »