STALPROFI (STF): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 STALPROFIL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów130 806106 79232 97423 219 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 2062 1741 312473 
  III. Zysk (strata) brutto4 7633 4601 201752 
  IV. Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej3 6372 723917592 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 4474 3312 129942 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 605)(24 838)(657)(5 400) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(19 093)10 888(4 813)2 367 
  VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów(13 251)(9 619)(3 340)(2 091) 
  IX. Aktywa razem382 628372 32899 07090 630 
  X. Zobowiazania długoterminowe53 77670 60513 92417 186 
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe145 709122 12337 72729 727 
  XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej179 703176 06646 52942 857 
  XIII. Kapitał zakładowy1 7501 750453426 
  XIV. Liczba akcji17 500 00017 500 00017 500 00017 500 000 
  XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,740,570,180,15 
       
 

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał 2010 r. ( pierwszy kwartał 2009 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego kwartału. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 3,9669 zł (1 EURO = 4,5994 ).
Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 marca 2010r. - 1 EURO = 3,8622 zł (na 31 grudnia 2009r. - 1 EURO = 4,1082 ). Dane bilansowe dotyczące okresu poprzedniego prezentowane są na koniec roku obrotowego 2009.
Zysk zanualizowany przypadający na jedną akcję przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca czterech kwartałów. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,1825 zł za okres II kw.2009 - I kw.2010 (1 EURO = 3,7926 za okres II kw.2008 - I kw.2009).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Stalprofil SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »