Reklama

KOGENERA (KGN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 
 Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01. do 31.03.2010 i 01.01 do 31.03.2009     
  I. Przychody344 579341 66086 86474 284 
  II. Przychody z tyt. rekompensat KDT1 4233 301346718 
  III. Zysk z działalności operacyjnej118 526135 72329 87929 509 
  IV. Zysk przed opodatkowaniem113 487129 28228 60828 108 
  V. Zysk netto90 506102 99122 81522 392 
  VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej90 834103 97322 89822 606 
  VII. Strata netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym(328)(982)(83)(214) 
  VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR)6,106,981,541,52 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01. do 31.03.2010 i 01.01 do 31.03.2009     
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej214 527212 94554 07946 298 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(60 767)(66 023)(15 319)(14 355) 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(99 169)(85 877)(24 999)(18 671) 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2010 i 31.12.2009     
  XII. Aktywa trwałe1 261 7311 260 148326 687306 740 
  XIII. Aktywa obrotowe498 615551 722129 101134 297 
  XIV. Aktywa razem1 760 3461 811 870455 788441 037 
  XV. Zobowiązania długoterminowe444 946444 491115 205108 196 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe275 830418 31571 418101 824 
  XVII. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej1 024 697933 863265 314227 317 
  XVIII. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących14 87315 2013 8513 700 
  XIX. Kapitał własny razem1 039 570949 064269 165231 017 
  XX. Liczba akcji (w tys. szt.)14 90014 90014 90014 900 
  XXI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)69,7763,7018,0615,50 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego     
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01. do 31.03.2010 i 01.01 do 31.03.2009     
  XXII. Przychody214 059203 53953 96144 253 
  XXIII. Zysk z działalności operacyjnej64 75978 77616 32517 127 
  XXIV. Zysk przed opodatkowaniem63 52378 62116 01317 094 
  XXV. Zysk netto50 74862 82512 79313 659 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01. do 31.03.2010 i 01.01 do 31.03.2009     
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej144 078134 68636 32029 283 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(57 665)(64 856)(14 537)(14 101) 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(80 559)(70 848)(20 308)(15 404) 
 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2010 i 31.12.2009     
  XXIX. Aktywa trwałe964 917959 564249 836233 572 
  XXX. Aktywa obrotowe205 409292 35753 18571 165 
  XXXI. Aktywa razem1 170 3261 251 921303 021304 737 
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe125 686119 01432 54328 970 
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe149 329288 34438 66470 187 
  XXXIV. Kapitał własny895 311844 563231 814205 580 
       
 

Reklama

Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 marca 2010 roku - 3,8622
- pozycje sprawozdań: z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku - 3,9669
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku - 4,1082
- pozycje sprawozdań: z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku - 4,5994

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dzie | Kogeneracja SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »