Reklama

PEKAO (PEO): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 
  I. Rachunek Zysków i stratI KWARTAŁ 2011I KWARTAŁ 2010I KWARTAŁ 2011I KWARTAŁ 2010 
  II. tys. zł tys. EUR  
  III. Wynik z tytułu odsetek1 061 1721 005 120267 015253 377 
  IV. Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności20 67120 7855 2015 240 
  V. Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem1 081 8431 025 905272 217258 616 
  VI. Dochody z transakcji swap20 80534 1375 2358 605 
  VII. Wynik z tytułu odsetek łącznie z dochodami z transakcji swap1 102 6481 060 042277 452267 222 
  VIII. Wynik z tytułu prowizji i opłat597 408572 228150 322144 251 
  IX. Zysk brutto800 784741 654201 496186 961 
  X. Zysk netto650 890604 950163 779152 499 
  XI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku648 307602 712163 129151 935 
  XII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące2 5832 238650564 
  XIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNEI KWARTAŁ 2011I KWARTAŁ 2010I KWARTAŁ 2011I KWARTAŁ 2010 
  XIV. tys. zł tys. EUR  
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 975 026149 731-748 58537 745 
  XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej915 610-5 748 480230 389-1 449 111 
  XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 411-158 916-1 613-40 061 
  XVIII. Przepływy pieniężne netto, razem-2 065 827-5 757 665-519 810-1 451 427 
  XIX. PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FIANNSOWEJ31.03.201131.12.201031.03.201131.12.2010 
  XX. tys. zł tys. EUR  
  XXI. Kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego81 892 30880 842 70520 412 35020 413 278 
  XXII. Suma bilansowa133 361 372134 089 88633 241 45033 858 517 
  XXIII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego635 132727 979158 312183 819 
  XXIV. Zobowiązania wobec innych banków8 147 9256 913 1232 030 9391 745 606 
  XXV. Zobowiązania wobec klientów97 324 65799 807 23624 258 99425 201 938 
  XXVI. Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym78 37682 87719 53620 927 
  XXVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku20 698 89020 174 1125 159 3735 094 087 
  XXVIII. Kapitał zakładowy262 367262 36465 39766 249 
  XXIX. Liczba akcji262 367 367262 364 326xx 
  XXX. WSKAŹNIKI RYNKOWEI KWARTAŁ 2011I KWARTAŁ 2010I KWARTAŁ 2011I KWARTAŁ 2010 
  XXXI.  EUR  
  XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję78,8972,8019,6618,85 
  XXXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję78,8672,7819,6618,84 
  XXXIV. Zysk na jedną akcję zwykłą2,472,300,620,58 
  XXXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą2,472,300,620,58 
  XXXVI. Zadeklarowana/ wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą6,802,901,710,67 
  XXXVII. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA31.03.201131.12.201031.03.201131.12.2010 
  XXXVIII. tys. zł tys. EUR  
  XXXIX. Współczynnik wypłacalności (%)18,5117,61xx 
  XL. Aktywa ważone ryzykiem94 350 46495 505 00823 517 65124 115 599 
  XLI. Fundusze podstawowe (Tier I)17 459 63216 819 9024 351 9614 247 128 
  XLII. Fundusze uzupełniające (Tier II)---- 
       
       
       
       
       
 

Reklama

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:
-     do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.03.2011 - 1 EUR =4,0119 PLN oraz na 31.12.2010 - 1 EUR = 3,9603 PLN,
-     do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za I kwartał 2011 oraz za I kwartał 2010 roku - 1 EUR = 3,9742 PLN oraz 1 - EUR = 3,9669 PLN,
-     do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat.
-     do przeliczenia dywidendy � średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiedni 2010 roku oraz 2009 roku � 1 EUR = 4,0044 PLN oraz 1 EUR = 4,3406 PLN.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Bank Polski | 'Kasa' | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »