Reklama

ELEKTROTI (ELT): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 16013 5166 5823 407 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 073-1 670-270-421 
  III. Zysk (strata) brutto-813-1 069-205-269 
  IV. Zysk (strata) netto-839-1 104-211-278 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 216-93558-23 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 635830-411209 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-140-765-35-193 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem441-28111-7 
  IX. Aktywa, razem116 191121 90228 96230 781 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 27835 3167 5478 918 
  XI. Zobowiązania długoterminowe3 0522 988761754 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe22 17227 1105 5276 845 
  XIII. Kapitał własny85 91386 58621 41521 863 
  XIV. Kapitał zakładowy9 9599 8482 4822 487 
  XV. Liczba akcji (w szt.)9 959 1599 848 1599 959 1599 848 159 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR)-0,08-0,11-0,02-0,03 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,08-0,11-0,02-0,03 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,638,792,152,22 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,638,792,152,22 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR)  0,000,00 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 5418 8264 6652 225 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-567-1 424-143-359 
  XXIII. Zysk (strata) brutto-274-673-69-170 
  XXIV. Zysk (strata) netto-270-700-68-176 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 717-2 860-432-721 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej565860142217 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej122-4231-11 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem-1 030-2 042-259-515 
  XXIX. Aktywa, razem101 289101 14125 24725 539 
  XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 46119 1864 8514 845 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe0000 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe16 36116 5384 0784 176 
  XXXIII. Kapitał własny81 82881 95520 39620 694 
  XXXIV. Kapitał zakładowy9 9599 8482 4822 487 
  XXXV. Liczba akcji (w szt.)9 959 1599 848 1599 959 1599 848 159 
  XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR)-0,03-0,07-0,01-0,02 
  XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,03-0,07-0,01-0,02 
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,228,322,052,10 
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,228,322,052,10 
  XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR)  0,000,00 
       
 

Reklama

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:
31.03.2011r. - kurs średnioroczny: 3,9742 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 4,0119 zł
31.03.2010r. - kurs średnioroczny: 3,9669 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 3,8622 zł

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »