Reklama

FORTE SA (FTE): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 FABRYKI MEBLI FORTE SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług527 851468 888127 497117 093 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej48 46234 93411 7068 724 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem44 13738 08710 6619 511 
  IV. Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej38 73929 1029 3577 268 
  V. Całkowite dochody netto za okres25 09928 5326 0627 125 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 73010 7603 7992 687 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej19 498-18 2034 710-4 546 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 873-17 337-5 042-4 329 
  IX. Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów14 355-24 7803 467-6 188 
  X. Liczba akcji (w szt.)23 751 08423 751 08423 751 08423 751 084 
  XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej(w zł/ EUR)1,641,230,400,31 
  XII. 31.12.201131.12.201031.12.201131.12.2010 
  XIII. Suma aktywów476 153467 372107 805118 014 
  XIV. Zobowiązania razem161 581159 58636 58340 296 
  XV. Zobowiązania długoterminowe87 95347 07119 91311 886 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe73 628111 67016 67028 197 
  XVII. Kapitał własny311 484304 76970 52376 956 
  XVIII. Kapitał zakładowy23 75123 7515 3775 997 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)13,1112,832,973,24 
  XX. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego przekształcone przekształcone 
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług524 302453 119126 640113 155 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 63132 8265 9498 197 
  XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem27 04539 0866 5329 761 
  XXIV. Zysk (strata) okresu22 06131 5785 3297 886 
  XXV. Całkowite dochody netto okresu7 42529 6891 7937 414 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 9774 1054 1011 025 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej20 638-14 3784 985-3 591 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 511-16 971-4 471-4 238 
  XXIX. Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów19 104-27 2444 614-6 804 
  XXX. Liczba akcji (w szt.)23 751 08423 751 08423 751 08423 751 084 
  XXXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR)17 81323 7514 3035 931 
  XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,931,330,220,33 
  XXXIII. 31.12.201131.12.201031.12.201131.12.2010 
  XXXIV. Suma aktywów465 905469 593105 485118 575 
  XXXV. Zobowiązania razem162 708156 20936 83839 444 
  XXXVI. Zobowiązania długoterminowe85 72142 30619 40810 683 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe76 987113 90317 43028 761 
  XXXVIII. Kapitał własny303 197313 38468 64679 131 
  XXXIX. Kapitał zakładowy23 75123 7515 3775 997 
  XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)12,7713,192,893,33 
       
 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku przez Narodowy Bank Polski, wynoszącego odpowiednio: 4,4168 zł i 3,9603 zł w stosunku do 1 EUR.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 12 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2011 i 31 grudnia 2010 roku a wynoszących odpowiednio:4,1401 zł i 4,0044 za 1 EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »