Reklama

GTC (GTC): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 GLOBE TRADE CENTRE S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 
 Skonsolidowany rachunek zysków i strat     
  I. Przychody operacyjne137.153148.22134.74337.119 
  II. Koszty operacyjne(49.034)(50.210)(12.421)(12.574) 
  III. Zysk brutto z działalności operacyjnej88.11998.01122.32224.545 
  IV. Koszty sprzedaży(5.921)(4.704)(1.500)(1.178) 
  V. Koszty administracyjne(19.059)(17.933)(4.828)(4.491) 
  VI. Zysk/(strata) z aktualizacji wartości aktywów/utrata wartości aktywów netto54.927(1.703)13.691(441) 
  VII. Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych(3.486)5.291(883)1.325 
  VIII. Przychody (koszty) finansowy netto(54.000)(56.467)(13.679)(14.141) 
  IX. Zysk w danym okresie34.05416.0418.4994.007 
  X. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tys.)0,190,110,050,03 
  XI. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych (nie w tys.)219.372.990219.372.990219.372.990219.372.990 
 Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych     
  XII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej netto65.10049.27116.77612.367 
  XIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej netto(306.708)(231.545)(77.694)(57.986) 
  XIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(25.925)204.741(6.567)51.273 
  XV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu494.852745.119123.346192.926 
  XVI. Na dzieńNa dzieńNa dzieńNa dzień 
  XVII. 31 marca31 grudnia 2010 r.31 marca31 grudnia 2010 r. 
  XVIII. 2011 r. 2011 r.  
 Skonsolidowany bilans     
  XIX. Nieruchomości inwestycyjne8.795.4858.386.3672.192.3492.117.609 
  XX. Zapasy813.377799.216202.741201.807 
  XXI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty494.852759.316123.346191.732 
  XXII. Aktywa łącznie11.025.87510.805.3932.748.2922.728.428 
  XXIII. Zobowiązania długoterminowe5.907.0215.888.7471.472.3751.486.945 
  XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe793.737747.015197.845188.625 
  XXV. Kapitał własny4.325.1174.169.6311.078.0721.052.858 
  XXVI. Kapitał podstawowy21.93721.9374.7414.741 
 Dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XXVII. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 9885 3851 2551 357 
  XXVIII. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(10 363)(5 477)(2 608)(1 381) 
  XXIX. III. Zysk (strata) brutto26 38432 3566 6398 157 
  XXX. IV. Zysk (strata) netto89 568(42 919)22 537(10 819) 
  XXXI. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(8 253)(7 599)(2 077)(1 916) 
  XXXII. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(85 832)264 409(21 597)66 654 
  XXXIII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej---- 
  XXXIV. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem(94 085)256 810(23 674)64 739 
  XXXV. IX. Aktywa razem5 679 2965 042 0751 415 6131 305 493 
  XXXVI. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 450 2251 415 460361 481366 491 
  XXXVII. XI. Zobowiazania długoterminowe1 361 6231 367 924339 396354 183 
  XXXVIII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe38 28437 0709 5439 598 
  XXXIX. XIII. Kapitał własny4 229 0713 626 6151 054 132939 002 
  XL. XIV. Kapitał zakładowy21 93721 9375 4685 680 
  XLI. XV. Liczba akcji219 372 990219 372 990219 372 990219 372 990 
  XLII. XVI. Zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,41(1,84)0,10(0,41) 
  XLIII. XVII. Rozwodniony zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,41(1,84)0,10(42,00) 
  XLIV. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)19,2816,534,814,28 
  XLV. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)19,2416,494,804,27 
 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)     
       
   
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Globe Trade Centre SA | Globe Trade Centre | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »