Reklama

IMPEL (IPL): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 IMPEL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 
 Dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMPEL S.A. za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 roku     
  I. Przychody łącznie299 401275 34875 33669 411 
  II. Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów288 876266 32972 68867 138 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 32911 1242 5992 804 
  IV. Zysk (strata) brutto9 68610 7252 4372 704 
  V. Zysk (strata) netto7 97111 0382 0062 783 
  VI. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych-167-29-42-7 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 610-6 628-1 160-1 671 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 684445424112 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 091-52 233-1 784-13 167 
  X. Przepływy pieniężne netto razem-10 017-58 416-2 521-14 726 
  XI. Aktywa razem614 842511 511153 255132 440 
  XII. Zobowiązania długoterminowe37 80424 9899 4236 470 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe264 151205 99465 84253 336 
  XIV. Kapitał własny308 260277 51376 83671 854 
  XV. Liczba akcji12 151 46215 151 46212 151 46215 151 462 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,660,730,170,18 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)25,3718,326,324,74 
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)1,501,000,380,25 
 Dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego IMPEL S.A. za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 roku     
  XIX. Przychody łącznie10 6789 6532 6872 433 
  XX. Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów10 4219 3842 6222 366 
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 228-325 845-8 
  XXII. Zysk (strata) brutto25 4122 6806 394676 
  XXIII. Zysk (strata) netto24 9922 1706 289547 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 103-4 786-2 039-1 206 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej18 79532 7164 7298 247 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 441-30 775-2 124-7 758 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto razem2 251-2 845566-717 
  XXVIII. Aktywa razem271 440251 16867 65965 032 
  XXIX. Zobowiązania długoterminowe6 7715 3991 6881 398 
  XXX. Zobowiązania krótkoterminowe18 56420 3564 6275 271 
  XXXI. Kapitał własny246 105225 41361 34458 364 
  XXXII. Liczba akcji12 151 46215 151 46212 151 46215 151 462 
  XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,060,140,520,04 
  XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)20,2514,885,053,85 
  XXXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)1,501,000,380,25 
       
 

Reklama

I. Wartość zysku (straty) na jedną akcję zwykłą została obliczona poprzez podzielenie wyniku netto za dany okres sprawozdawczy przez liczbę akcji zwykłych.
II. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł) została obliczona poprzez podzielenie kapitału własnego na dany dzień bilansowy przez liczbę akcji uprawnioną do dywidendy w danym okresie sprawozdawczym.
III. Powyższe wybrane dane finansowe przeliczono na EURO według następujących zasad:
- poszczególne pozycje skonsolidowanych aktywów i pasywów oraz odpowiednich skonsolidowanych danych porównywalnych według średnich kursów ogłoszonych na dzień 31 marca 2011 roku i na dzień 31 marca 2010 roku przez Narodowy Bank Polski,
-poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz odpowiednich skonsolidowanych danych porównywalnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrachunkowego kończącego się 31 marca 2011 roku i na dzień 31 marca 2010 roku.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Impel SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »