Reklama

ORZBIALY (OBL): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów89 56572 35922 53718 241 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 32110 1511 5912 559 
  III. Zysk (strata) brutto6 6448 8731 6722 237 
  IV. Zysk (strata) netto5 3187 3351 3381 849 
  V. Przepływy pieniążne netto z działalności operacyjnej-21 196-4 497-5 333-1 134 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-971-173-244-44 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 124498-786126 
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem-25 291-4 172-6 363-1 052 
  IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)0,320,440,080,11 
  X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)0,310,430,080,11 
  XI. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku)31.03.201131.12.201031.03.201131.12.2010 
  XII. Aktywa,razem291 223286 72672 59072 400 
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania66 21874 38916 50518 784 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe7 6569 3461 9082 360 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe42 03550 37610 47812 720 
  XVI. Kapitał własny225 005212 33756 08453 616 
  XVII. Kapitał zakładowy7 1567 1561 7841 807 
  XVIII. Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 641 84016 641 84016 641 84016 641 840 
  XIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.*17 141 07017 141 07017 141 07017 141 070 
  XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)13,5212,763,373,22 
  XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)13,1312,393,273,13 
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF:     
  XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów77 63067 95019 53317 129 
  XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 62110 0021 4142 521 
  XXIV. Zysk (strata) brutto6 0628 9101 5252 246 
  XXV. Zysk (strata) netto4 8987 3911 2321 863 
  XXVI. Przepływy pieniążne netto z działalności operacyjnej-15 059-5 780-3 789-1 457 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 733122-1 19131 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 756358-69390 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto razem-22 548-5 300-5 673-1 336 
  XXX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)0,290,440,070,11 
  XXXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)0,290,430,070,11 
  XXXII. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku)31.03.201131.12.201031.03.201131.12.2010 
  XXXIII. Aktywa,razem274 318269 36768 37668 017 
  XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania50 78758 08112 65914 666 
  XXXV. Zobowiązania długoterminowe2 2663 623565915 
  XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe37 46043 6999 33711 034 
  XXXVII. Kapitał własny223 531211 28655 71753 351 
  XXXVIII. Kapitał zakładowy7 1567 1561 7841 807 
  XXXIX. Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 641 84016 641 84016 641 84016 641 840 
  XL. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.*17 141 07017 141 07017 141 07017 141 070 
  XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)13,4312,703,353,21 
  XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)13,0412,333,253,11 
       
 

Reklama

* średnia ważona rozwodniona liczba akcji uwzględnia podniesienie kapitału związanego z emisją akcji C uchwaloną na WZA w dn. 30.06.2008 r.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,0119 zł/EURO.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs 3,9603 zł/EURO
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 3,9742 zł/EUR
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 3,9669 zł/EUR

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: orzeł biały | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »