Reklama

RADPOL (RDL): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 40417 0716 8954 303 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 1475 1891 0431 308 
  III. Zysk (strata) brutto3 7735 4739491 380 
  IV. Zysk (strata) netto3 2154 9908091 258 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 895)(665)(728)(168) 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 655)(14 381)(1 171)(3 625) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 19513 2341 8103 336 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem(355)(1 812)(89)(457) 
  IX. Aktywa razem151 211129 12437 69133 433 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania63 16364 33815 74416 658 
  XI. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy21 40027 2425 3347 053 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe41 76337 09610 4109 605 
  XIII. Kapitał własny88 04864 78721 94716 775 
  XIV. Kapitał zakładowy772719192186 
  XV. Liczba akcji25 478 51323 450 42625 478 51323 450 426 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,130,210,030,05 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,462,760,860,72 
 DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO RADPOL S.A.     
  XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 15112 8083 5613 229 
  XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 3191 924835485 
  XX. Zysk (strata) brutto3 0341 625763410 
  XXI. Zysk (strata) netto2 6611 280670323 
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(535)(290)(135)(73) 
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(249)(16 926)(63)(4 267) 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 63215 8156623 987 
  XXV. Przepływy pieniężne netto, razem1 848(1 401)465(353) 
  XXVI. Aktywa razem117 019110 95029 16828 727 
  XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 64649 8738 88512 913 
  XXVIII. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy18 23421 3864 5455 537 
  XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe17 41228 4874 3407 376 
  XXX. Kapitał własny81 37361 07720 28315 814 
  XXXI. Kapitał zakładowy772719192186 
  XXXII. Liczba akcji25 478 51323 450 42625 478 51323 450 426 
  XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,100,050,030,01 
  XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,192,600,800,67 
       
  Istotne dla porównania sytuacji finansowej w analoginym okresach roku bieżącego i ubiegłego jest ujęcie w pierwszym kwartale 2010 roku dodatkowego przychodu (pozostały przychód operacyjny) w wysokości 3 069 tys. zł z tytułu nabycia aktywów Spółki RURGAZ Sp. z o.o. poniżej wartości godziwej. Wyłączając te przychody (jako zdarzenie jednorazowe) Spółka zrealizowała zysk netto w pierwszym kwartale 2011 roku o 67% wyższy niż w analogicznym okresie roku 2010.

Reklama

W dniu 27.04.2011r. ZWZA Spółki dominującej dokonało podziału zysku netto za 2010 rok: zysk w wysokości 8.003 tys. zł podzielono w ten sposób, iż kwotę 4.629 tys. zł przeznaczono na wypłatę dywidendy oraz kwotę 3.374 tys. zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

Liczba akcji w poz. XV. i poz. XXXII to średnia ważona liczba akcji zwykłych występująca w ciągu danego okresu skorygowana o ilość akcji skupionych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki dominującej i jednostki zależnej RURGAZ Sp. z o.o. za okres 01.01.- 31.03.2011r. oraz dane porównywalne jednostki dominującej za okres 01.01. - 31.03.2010r. i jednostki zależnej RURGAZ Sp. z o.o. za okres od 01.03.2010 r. (od momentu przejęcia kontroli) do 31.03.2010r.

Sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. zawiera dane za okres 01.01.- 31.03.2011r. oraz dane porównywalne za okres od 01.01.2010 r. do 31.03.2010r., na które składają się sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. i sprawozdanie finansowe RADPOL Elektroporcelana S.A. (spólki przejętej od dnia 01.06.2010r.).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »