Reklama

REDAN (RDN): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 REDAN SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów76 61067 38719 27716 987 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 760-1 648-694-416 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 337-2 285-588-576 
  IV. Zysk (strata) netto-2 099-1 529-528-385 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 356-10 299-1 851-2 596 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 748-2 399-440-605 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 188-911299-230 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-7 916-13 609-1 992-3 431 
  IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,08-0,05-0,02-0,01 
  X. Aktywa razem (*)152 078152 48137 90738 502 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)81 65979 96320 35420 191 
  XII. Zobowiazania długoterminowe (*)17 6739 9944 4052 524 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (*)61 64166 77115 36516 860 
  XIV. Kapitał własny (*)70 41972 51817 55318 310 
  XV. Kapitał zakładowy (*)26 93826 9386 7156 802 
  XVI. Liczba akcji (*)26 938 02026 938 02026 938 02026 938 020 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (*)2,612,690,650,68 
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) (*)0000 
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 59521 1716 4405 337 
  XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-104-36-26-9 
  XXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-577-602-145-152 
  XXII. Zysk (strata) netto-211-710-53-179 
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 145-234288-59 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej371 0229258 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-471-693-119-175 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem7119517924 
  XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,01-0,030,00-0,01 
  XXVIII. Aktywa razem (*)105 121104 71626 20226 441 
  XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)27 06626 4506 7466 679 
  XXX. Zobowiazania długoterminowe (*)17 5059 1974 3632 322 
  XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (*)9 30317 0822 3194 313 
  XXXII. Kapitał własny (*)78 05478 26619 45619 762 
  XXXIII. Kapitał zakładowy (*)26 93826 9386 7156 802 
  XXXIV. Liczba akcji (*)26 938 02026 938 02026 938 02026 938 020 
  XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (*)2,902,910,720,73 
  XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) (*)0000 
       
 

Reklama

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2011 i 2010 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2010 roku – 3,9603 PLN / EUR i na dzień 31 marca 2011 roku - 4,0119 PLN/EUR.

− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku) – 3,9742 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku) - 3,9669 PLN/EUR

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Redan SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »