Reklama

RELPOL (RLP): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 RELPOL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do 
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 46019 4806 9104 911 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 691-1 157425-292 
  III. Zysk (strata) brutto1 637-1 808412-456 
  IV. Zysk (strata) netto1 120-2 765282-697 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1461 69137426 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-261-275-66-69 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-869-4 766-219-1 201 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-984-3 350-248-844 
       
  IX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 31.03.2011Stan na 31.03.2010Stan na 31.03.2011Stan na 31.03.2010 
  X. Aktywa razem79 74886 08819 87822 290 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 11324 6355 7616 378 
  XII. Zobowiązania długoterminowe19846749121 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe16 99518 5224 2364 796 
  XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej54 61959 56113 61415 422 
  XV. Kapitał zakładowy48 04648 04611 97612 440 
 POZOSTAŁE     
  XVI. Liczba akcji9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
  XVII. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
  XVIII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,43-1,25-0,11-0,32 
  XIX. Rozwodniony zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,43-1,25-0,11-0,32 
  XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,12-0,290,03-0,07 
  XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,12-0,290,03-0,07 
  XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,686,201,471,61 
  XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,686,201,471,61 
  XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
 Wybrane dane do sprawozdania jednostkowego Relpol S.A.     
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
  XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 45917 0365 4004 295 
  XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej713-1 328179-335 
  XXVII. Zysk (strata) brutto1 287-2 020324-509 
  XXVIII. Zysk (strata) netto1 262-2 791318-704 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 136704-286177 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej369-26793-67 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-243-4 760-61-1 200 
  XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem-1 010-4 323-254-1 090 
  XXXIII. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 31.03.2011Stan na 31.03.2010Stan na 31.03.2011Stan na 31.03.2010 
  XXXIV. Aktywa razem70 36978 82717 54020 410 
  XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 59022 3584 8835 789 
  XXXVI. Zobowiązania długoterminowe19838749100 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe13 47216 3253 3584 227 
  XXXVIII. Kapitał własny50 77956 46912 65714 621 
  XXXIX. Kapitał zakładowy48 04648 04611 97612 440 
 POZOSTAŁE     
  XL. Liczba akcji9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
  XLI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193 
  XLII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,59-1,250,15-0,32 
  XLIII. Rozwodniony zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,59-1,250,15-0,32 
  XLIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,13-0,290,03-0,07 
  XLV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,13-0,290,03-0,07 
  XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,285,881,321,52 
  XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,285,881,321,52 
  XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
       
       
       
       
       
 

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Relpol SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »