Reklama

SUWARY (SUW): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 SUWARY SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 
 Dane skonsolidowane     
 Rachunek zysków i strat     
  I. Przychody ze sprzedaży19 29611 9064 8553 001 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej666910168229 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem6021 083151273 
  IV. Zysk (strata) netto490851123215 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego479851121215 
  VI. Zysk na akcję (PLN)0,571,080,140,27 
  VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN)0,571,080,140,27 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2 582607650153 
  IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(957)(303)(241)(76) 
  X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(2 137)(99)(538)(25) 
  XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(512)246(129)62 
 Bilans     
  XII. Aktywa78 92275 75019 67219 127 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe7 4287 7981 8521 969 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe28 63125 5797 1376 459 
  XV. Kapitał własny42 86342 37310 68410 699 
  XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej39 14738 6689 7589 764 
 Dane jednostkowe     
 Rachunek zysków i strat     
  XVII. Przychody ze sprzedaży12 47911 9063 1403 001 
  XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 723910685229 
  XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 7191 083684273 
  XX. Zysk (strata) netto2 212851557215 
  XXI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego2 212851557215 
  XXII. Zysk na akcję (PLN)2,641,080,660,27 
  XXIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN)2,641,080,660,27 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
  XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1 873607471153 
  XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(998)(303)(251)(76) 
  XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1 079)(99)(272)(25) 
  XXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(204)246(51)62 
 Bilans     
  XXVIII. Aktywa65 33561 22816 28515 460 
  XXIX. Zobowiązania długoterminowe3 3243 405829860 
  XXX. Zobowiązania krótkoterminowe21 61419 6385 3874 959 
  XXXI. Kapitał własny40 39738 18510 0699 642 
  XXXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej40 39738 18510 0699 642 
       
       
 

Reklama

W okresach objętych skróconym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2011 4,0119 PLN/EUR, 31.12.2010 3,9603 PLN/EUR,
 średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2011 3,9742 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2010 3,9669 PLN/EUR.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu oraz bilansu za rok 2010 zostały zaprezentowane wg stanu na dzień 31.12.2010 roku.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Suwary SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »