Reklama

POLICE (PCE): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów614 511419 808154 624105 828 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej72 856-7 77618 332-1 960 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem69 380-2 33617 457-589 
  IV. Zysk (strata) netto67 362-2 52416 950-636 
  V. Zysk (strata) netto akcjonariusza jednostki dominującej67 407-2 37216 961-598 
  VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałowcom mniejszościowym-45-152-11-38 
  VII. Ilość akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  VIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,89-0,030,22-0,01 
  IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający jednostce dominującej (w zł/EUR)0,90-0,030,23-0,01 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej45 755-63 24511 513-15 943 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 261-6 551-1 575-1 651 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 92665 889-5 01416 610 
  XIII. Przepływy pieniężne netto razem19 568-3 9074 924-984 
  Stan na 31.03.2011 r.Stan na 31.12.2010 r.Stan na 31.03.2011 r.Stan na 31.12.2010 r. 
  XIV. Aktywa trwałe808 719825 875201 580208 538 
  XV. Aktywa obrotowe509 170483 409126 915122 064 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe135 043136 30033 66134 417 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe551 299608 798137 416153 725 
  XVIII. Kapitał własny631 547564 186157 418142 460 
  XIX. Kapitał zakładowy750 000750 000186 944189 380 
  XX. Kapitał mniejszości3 5923 638895919 
  XXI. Ilość akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego     
  XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów613 996419 999154 494105 876 
  XXIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej74 293-6 74018 694-1 699 
  XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem68 842-2 85117 322-719 
  XXV. Zysk (strata) netto67 011-2 73516 861-689 
  XXVI. Ilość akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,89-0,040,22-0,01 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej44 055-61 04911 085-15 390 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 321-5 954-1 590-1 501 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 90565 922-5 00916 618 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem17 829-1 0814 486-273 
  Stan na 31.03.2011 r.Stan na 31.12.2010 r.Stan na 31.03.2011 r.Stan na 31.12.2010 r. 
  XXXII. Aktywa trwałe772 672790 897192 595199 706 
  XXXIII. Aktywa obrotowe495 434475 181123 491119 986 
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe105 617106 65626 32626 931 
  XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe541 580605 524134 993152 899 
  XXXVI. Kapitał własny620 909553 898154 767139 863 
       
 

ZASTOSOWANE KURSY WALUT
Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu
kurs na 31.03.2011 r. wynosił: 1 EUR = 4,0119 PLN (tabela nr 63/A/NBP/2011)
kurs na 31.12.2010 r. wynosił: 1 EUR = 3,9603 PLN (tabela nr 255/A/NBP/2010)
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.-03.2011 r. wynosił: 1 EUR = 3,9742 PLN
kurs średni w okresie 01.-03.2010 r. wynosił: 1 EUR = 3,9669 PLN

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »